Πρακτικά


Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  MINUTES - Wednesday, 24 July 2019 - Thursday, 25 July 2019

16-10-2019 LIBE_PV(2019)07-24-1 PE639.959v02-00
LIBE

 

  MINUTES - Monday, 16 September 2019

14-10-2019 LIBE_PV(2019)09-16-1 PE641.242v01-00
LIBE

 

  MINUTES - Thursday, 3 October 2019

14-10-2019 LIBE_PV(2019)10-03-2 PE641.375v01-00
LIBE

 

  MINUTES - Wednesday, 4 September 2019 - Thursday, 5 September 2019

05-09-2019 LIBE_PV(2019)09-04-1 PE641.323v01-00
LIBE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

16-08-2019 LIBE_PV(2019)07-10-1 PE639.769v02-00
LIBE