Αναζήτηση

Αναζήτηση

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 - Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019

24-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-24_1 PE639.802v02-00
LIBE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

16-07-2019 LIBE_PA(2019)639622 PE639.622v01-00
LIBE

Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-08-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

05-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-10_1 PE639.685v01-00
LIBE