Ανακοινώσεις προς τα μέλη


Οι ανακοινώσεις προς τα μέλη χρησιμοποιούνται από τις επιτροπές για τη διαβίβαση προς τα μέλη τους πληροφοριών που δεν εμπίπτουν σε κάποιο άλλο είδος εγγράφου όπως, για παράδειγμα, η περίληψη μιας επίσκεψης αντιπροσωπείας, μια συνάντηση με κάποιον εμπειρογνώμονα, ερωτήσεις προς έναν Επίτροπο ή η δημοσίευση αναφορών που έχουν κατατεθεί.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλες τις διαθέσιμες ανακοινώσεις προς τα μέλη.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1211/2018 by R.C. and M.R. (Italian), legal representatives, on behalf of the Association of Italian Officials of the European Patent Office, bearing 26 signatures, on the transfer of pension contributions paid in Italy to Eurocontrol and the European Patent Office

19-08-2019 PETI_CM(2019)639897 PE639.897v02-00
PETI

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 1068/2018, του Oliver Lücke, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελβετίας με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία για την ελεύθερη μετακίνηση των προσώπων

31-07-2019 PETI_CM(2019)639890 PE639.890v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1087/2018 by M. K. (German) on prohibiting the sale of the pesticide chlorpyrifos in the European Union

31-07-2019 PETI_CM(2019)639892 PE639.892v01-00
PETI

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 1095/2018, του Mario Ginés Pérez Cervera, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του κόμματος Los Alcázares PSOE, σχετικά με την κατάχρηση της χρηματοδότησης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εδαφικής συνεργασίας για τη λιμνοθάλασσα Mar Menor στη Μούρθια

31-07-2019 PETI_CM(2019)639893 PE639.893v01-00
PETI

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 1099/2018, του Józef Drzazgowski, πολωνικής ιθαγένειας, φέρουσα 531 υπογραφές, σχετικά με την περιβαλλοντική καταστροφή που προκαλείται από υπαίθριο ανθρακωρυχείο στην ανατολική Wielkopolska

31-07-2019 PETI_CM(2019)639894 PE639.894v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1123/2018 by P. F. N. (Spanish), on behalf of the ‘Coordinadora Antiencoro do Umia’, on the dismantling of the A Baxe dam on the River Umia (Galicia)

31-07-2019 PETI_CM(2019)639895 PE639.895v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0592/2018 by M.K. (Austrian) on outstanding maintenance payments for a child

26-07-2019 PETI_CM(2019)639886 PE639.886v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0837/2018 by Markus Baumgarth (German) on air pollution by aircraft

26-07-2019 PETI_CM(2019)639887 PE639.887v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0884/2018 by M.I.N.V. (Spanish) on noise pollution in Santa Cruz de Tenerife (Spain)

26-07-2019 PETI_CM(2019)639888 PE639.888v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0124/2019 by R. L. P. (Spanish), on behalf of the ‘No to the Enlargement of the Praceres Purification Plant’, regarding breach of European directives in connection with the new Pontevedra estuary clean-up projects (Galicia, Spain)

26-07-2019 PETI_CM(2019)639903 PE639.903v01-00
PETI