Αποστολές


Οι επιτροπές μπορούν να αποφασίζουν τη διοργάνωση αποστολών σε ένα κράτος μέλος, σε μια χώρα εκτός της ΕΕ ή σε διεθνείς διασκέψεις. Οι αποστολές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στις επιτροπές και συγκροτούνται από έναν περιορισμένο αριθμό μελών της επιτροπής που τις διοργανώνει. Οι επιτροπές μπορούν επίσης να στέλνουν, για όχι περισσότερο από τρεις ημέρες, μια τριμελή αντιπροσωπεία στους οργανισμούς για τους οποίους είναι υπεύθυνες. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες αποστολές.

30-11-2017 - Ad-hoc LIBE/PANA fact-finding mission to Malta

PANA LIBE 12-01-2018 - 12:17
Malta

An ad-hoc delegation, composed of members of the European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and the Parliamentary Inquiry Committee into Money Laundering, Tax Evasion and Tax Avoidance (PANA) visited Malta on 30 November and 1 December to look into the state of the rule of law and the implementation of European anti-money laundering legislation (AML) in the country. (Διαβάστε τη συνέχεια)

14-09-2017 - Fact-finding mission of the PANA Committee to Switzerland

PANA 13-12-2017 - 15:31
PANA mission en Suisse

On 14 and 15 September, the Inquiry Committee into Money Laundering, Tax Evasion and Tax Avoidance (PANA) will conduct a fact-finding mission to Switzerland. This fact-finding mission is designed to take place in full cooperation with the national legislators in order to discuss issues related to the PANA Committee's mandate. PANA Members will meet with representatives from the competent national authorities, and relevant stakeholders from the banking and the legal sector. (Διαβάστε τη συνέχεια)

07-07-2017 - Fact-finding mission of the PANA Committee to Cyprus

PANA 02-10-2017 - 15:30
Pana mission to Cyprus - 6/7 July 2017

On 7 July, the Inquiry Committee into Money Laundering, Tax Evasion and Tax Avoidance (PANA) will conduct a fact-finding mission to Cyprus. This fact-finding mission is designed to take place in full cooperation with the national legislators in order to discuss and scrutinise the effective implementation and enforcement of Union law as specified in the PANA Committee's mandate. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-06-2017 - Fact-finding mission of the PANA Committee to Portugal

PANA 02-10-2017 - 15:21
PANA mission to Portugal - 22 and 23 June 2017

On 22 and 23 June, the Inquiry Committee into Money Laundering, Tax Evasion and Tax Avoidance (PANA) will conduct a fact-finding mission to Portugal. This fact-finding mission is designed to take place in full cooperation with the national legislators in order to discuss and scrutinise the effective implementation and enforcement of Union law as specified in the PANA Committee's mandate. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-03-2017 - Fact-finding mission of the PANA Committee to USA

PANA 02-10-2017 - 15:14
EU USA flag illustration

From 21 to 24 March, the Inquiry Committee into Money Laundering, Tax Evasion and Tax Avoidance (PANA) will conduct a fact-finding mission to the United States. The purpose of the visit is to discuss with interlocutors the state of play and future perspectives for transatlantic cooperation in the fight against Money Laundering, Tax Evasion and Tax Avoidance, at international, OECD and G7/20 level, and both tax and beneficial ownership transparency at US state level. (Διαβάστε τη συνέχεια)

02-03-2017 - Fact-finding mission of the PANA Committee to Luxembourg

PANA 02-10-2017 - 15:09
Luxembourg flag

On 2 and 3 March 2017, the PANA Committee will conduct a fact-finding mission to Luxembourg. This fact-finding mission is designed to take place in full cooperation with the national legislators in order to discuss and scrutinise the effective implementation and enforcement of Union law as specified in the PANA Committee's mandate. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-02-2017 - Fact-finding mission of the PANA Committee to Malta

PANA 02-10-2017 - 15:03
Malta

On 20 February 2017, the PANA Committee will conduct a fact-finding mission Malta. This fact-finding mission is designed to take place in full cooperation with the national legislators in order to discuss and scrutinise the effective implementation and enforcement of Union law as specified in the PANA Committee's mandate. (Διαβάστε τη συνέχεια)

09-02-2017 - Fact-finding mission of the PANA Committee to United Kingdom

PANA 02-10-2017 - 14:54
The United Kingdom © European Union

On 9 and 10 February 2017, the PANA Committee will conduct a fact-finding missions to the UK. This fact-finding mission is designed to take place in full cooperation with the national legislators in order to discuss and scrutinise the effective implementation and enforcement of Union law as specified in the PANA Committee's mandate. (Διαβάστε τη συνέχεια)

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα έγγραφα