Τελευταία νέα

End of mandate PANA Committee

04-04-2018 - 17:44
Map of Panama ©AP Images/ European Union-EP

Map of Panama ©AP Images/ European Union-EP PANA Meeting of 16 November 2016 - Exchange of  views with Professor Joseph Stiglitz, Nobel Memorial Prize in Economics PANA meeting of 18 October 2017 - vote on final inquiry report and draft recommendation PANA Committee meeting - Public Hearing with Jean-Claude JUNCKER, President of the European Commission

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα έγγραφα

Καλωσόρισμα

Dr. Werner Langen

Welcome to the website of the European Parliament PANA Committee of Inquiry!

Following the Panama Papers leaks, the European Parliament decided on 8 June 2016, to establish a Committee of inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion (the PANA committee).

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία