Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 24 July 2019

24-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v02-00
CONT

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v02-00
EMPL

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

24-07-2019 IMCO_OJ(2019)07-24_1 PE639.756v02-00
IMCO

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 24 July 2019

24-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-24_1 PE639.802v02-00
LIBE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

23-07-2019 REGI_OJ(2019)07-23_1 PE639.793v01-00
REGI

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

22-07-2019 ITRE_OJ(2019)07-22_1 PE639.786v02-00
ITRE

 

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

19-07-2019 DEVE_PV(2019)07-10-1 PE639.757v01-00
DEVE

 

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application EGF/2019/000 TA 2019 - Technical assistance at the initiative of the Commission)

19-07-2019 BUDG_PR(2019)639767 PE639.767v01-00
BUDG

Bogdan RZOŃCA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-07-2019

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

19-07-2019 SEDE_PV(2019)07-10-1 PE639.759v01-00
SEDE

 

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 1/2019 of the European Union for the financial year 2019, entering the surplus of the financial year 2018

18-07-2019 BUDG_PR(2019)639764 PE639.764v01-00
BUDG

John HOWARTH

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 25-07-2019