Κατάλογος επιτροπώνΜόνιμες επιτροπές

Ειδικές επιτροπές

Πρώην ειδικές επιτροπές και εξεταστικές επιτροπές

EMIS Έγγραφα συνεδριάσεων
Μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία
(Οι εργασίες της επιτροπής περατώθηκαν την 4 Απριλίου 2017)