Κατάλογος επιτροπώνΜόνιμες επιτροπές

Πρώην ειδικές επιτροπές

TERR Έγγραφα συνεδριάσεων
Τρομοκρατία
(Οι εργασίες της ειδικής επιτροπής SURE ολοκληρώθηκαν στις 14 Νοεμβρίου 2018)
PEST Έγγραφα συνεδριάσεων
Ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων
(Οι εργασίες της ειδικής επιτροπής SURE ολοκληρώθηκαν στις 12 Δεκεμβρίου 2018)
TAX3 Έγγραφα συνεδριάσεων
Οικονομικό έγκλημα, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή
(Οι εργασίες της ειδικής επιτροπής SURE ολοκληρώθηκαν στις 28 Μαρτίου 2019)

Πρώην εξεταστικές επιτροπές

EMIS Έγγραφα συνεδριάσεων
Μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία
(Οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής περατώθηκαν την 4 Απριλίου 2017)
PANA Έγγραφα συνεδριάσεων
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή
(Οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής περατώθηκαν την 13 Δεκεμβρίου 2017)