Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

02-12-2019 - Hearing: State of play of the Landing Obligation: challenges and best practices

PECH 03-12-2019 - 15:42
Picture for poster of PECH hearing on Landing obligation

The reform of the Common Fisheries Policy (CFP) of 2013 foresaw the gradual elimination of the practice of discarding through the introduction an obligation to land all catches. It is one of the main features of the fisheries policy reform and as such requires continued committee attention. (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-11-2019 - Public hearing - Facing the new challenges of the EU fisheries control system

PECH 12-11-2019 - 16:15
Dutch fishing trawlers surrounded by seagulls, image to illustrate the hearing on Fisheries Control

An effective fisheries control system is essential to ensure that EU fisheries are managed in a sustainable manner, which in turn ensures the long-term viability of the EU fisheries sector. (Διαβάστε τη συνέχεια)

19-02-2019 - Public hearing on First assessment of implementation of the landing obligation

PECH 20-02-2019 - 17:06
Fishing boat at sea with boxes of fresh fish just caught

Landing obligation is a long-standing policy goal of the EU Common Fisheries Policy that requires fishers to bring all catch ashore eliminating discards at sea. The policy has been phased in gradually over the years and is fully implemented starting this year, 2019. The speakers’ profiles combine first-hand industry expertise with scientific analysis. The audience would receive the most recent overview about the implementation of this important component of the fisheries policy. (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-01-2019 - Public Hearing on the Future of Small-Scale Fisheries in the EU

PECH 05-02-2019 - 17:36
Poster for the Public Hearing on the Future of Small-Scale Fisheries in the EU

On 26 September 2018, representatives from 18 Mediterranean and Black Sea countries as well as the EU signed in Malta a Ministerial Declaration aimed at implementing a Regional Action Plan for Small-Scale Fisheries in the Mediterranean and the Black Sea. (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-06-2018 - Implementation of the EMFF: Achievements since 2014 and perspectives after 2020

PECH 23-07-2018 - 10:14

On Wednesday 20 June 2018, PECH Committee is organising a public hearing in order to discuss the achievements since the implementation of the European Maritime Fisheries Fund in 2014. Various experts will be giving their presentations and have an open debate with the PECH Members on these achievements but also on the perspectives of the EMFF after 2020. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-03-2018 - "Encounters" between science and management in Fisheries

PECH 12-03-2018 - 17:12
hearing on encounters between science and management

On 21 March 2018, PECH Committee is organising a public hearing entitled ""Encounters" between science and management in fisheries". Centred on the fixation of Total Allowable Catches (TACs) on fish stocks, this event will allow Members to listen and ask questions to some representatives of scientific bodies, of fishermen and of the civil society (NGO). (Διαβάστε τη συνέχεια)

25-01-2018 - Multiannual plan for small pelagic stocks in the Adriatic sea

PECH 06-02-2018 - 15:19
European Parliament Committee on Fisheries - Hearing on multiannual plan for pelagic stocks in the Adriatic sea

On Thursday 25 January 2018, PECH Members will hold a hearing to discuss the Multiannual plan for small pelagic stocks in the Adriatic Sea. Various experts are invited to give their presentations and answer any questions from the Members of the Fisheries Committee. (Διαβάστε τη συνέχεια)

09-10-2017 - Super-trawlers: destructive or sustainable?

PECH 12-10-2017 - 15:19
picture of a Super-trawler

On 9 October 2017 the Committee on Fisheries will organise a Public Hearing on "Super-trawlers: destructive or sustainable?". (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-07-2017 - Public Hearing on the role of Advisory Councils in the new regionalised CFP

PECH 14-07-2017 - 10:17
Poster for Public Hearing on the Role of advisory councils in the new regionalized CFP

On 12 July 2017 PECH Committee is organising a public hearing on the role of Advisory Councils in the new regionalised Common Fisheries Policy. PECH Members will listen to different presentations from various experts on the subject and will have the opportunity to ask questions. (Διαβάστε τη συνέχεια)