Ακροάσεις

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

13-04-2015 - How to improve selectivity in the context of the discard ban

PECH 16-04-2015 - 16:44

This hearing will discuss issues such as improvements in selectivity based on both technical development and other measures, with a focus on fishing gear.

Τοποθεσία : Brussels - Altiero Spinelli (ASP) 5E2

Practical Information

   Programme

Presentations

   Mr Olivier Le Nezet, Chair for Blue Fish association
   Mr Christopher Zimmermann, Director, Institute of Baltic Sea Fisheries
   Mr Luis Arregi Errazkin, Senior researcher, Institute AZTI
   Mr Pim Visser, Chief executive, VisNed
   Ms Clara Ulrich, Head, DiscardLess, Danish Institute of Aquatic Resources
   Mr Juan Carlos Maneiro Cadillo, General Secretary, MAR, Galicia
   Mr Michael Heath, Professor, University of Strathclyde, Glasgow