Άλλες εκδηλώσεις

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ

Όλες οι άλλες δημόσιες εκδηλώσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων των επιτροπών και στις οποίες συμμετέχουν εξωτερικοί ομιλητές ή εμπειρογνώμονες.

24-09-2019 - Study presentation - EU fisheries policy: latest developments & future challenges

PECH 26-09-2019 - 12:21
Presentation of the study organised by Policy Department for Structural and Cohesion Policies on EU fisheries policy – latest developments and future challenges

On 24 September 2019, the Policy Department for Structural and Cohesion Policies will present a new study on "EU fisheries policy - last developments and future challenges" in the PECH Committee.

This study examines the latest developments of the Common Fisheries Policy (CFP) in the fields of fisheries management, Common Market Organisation and its external dimension. It also discusses the potential challenges that the EU fisheries policy might be facing in the near future. The present research contains ten case studies and concludes with possible solutions and recommendations to address some of the sector's forthcoming challenges.

Τοποθεσία : Altiero Spinelli Building, ASP (1G-3)

Executive summaries of the study "EU fisheries policy - latest developments & future challenges"

   Executive summary

Presentations by experts

   Topic 1 Fisheries management
   Topic 2 CMO presentation
   Topic 3 External Dimension