Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
Next meeting and additional information

The next Committee meeting will take place on:
 
  • Wednesday 21 January from 15.00 to 18.30 and
  • Thursday 22 January from 9.00 to 12.30 in room Altiero Spinelli (ASP) 5 E2
 
Additional information:
 
Briefings on commitments made at the hearing of KARMENU VELLA, Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries, are now published.
 
 

   
 
Μη χάσετε:
 
Hearing on the Fisheries in the outermost regions

The current economic and social crisis has some serious effects on the outermost regions of the EU, particularly in terms of competitiveness and employment. Urgent and appropriate actions should be taken in the next funding period and EMFF programming in order to meet the needs of economic growth and cope with the unemployment problem. On 4 December 2014 the Fisheries Committee listened to various presentations from scientific experts in the field in order to address these issues.

   
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
1. τη λειτουργία και την ανάπτυξη της κοινής αλιευτικής πολιτικής και τη διαχείρισή της·
 
  2. τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων, τη διαχείριση της αλιείας και των στόλων που εκμεταλλεύονται τους εν λόγω πόρους και την εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας·
 
  3. την κοινή οργάνωση της αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και την μεταποίηση και εμπορία αυτών·
 
  4. τη διαρθρωτική πολιτική στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μέσων και των ταμείων προσανατολισμού της αλιείας για την στήριξη των τομέων αυτών·
 
  5. την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες ·
 
  6. τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, τους περιφερειακούς οργανισμούς αλιείας και την εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεων στον τομέα της αλιείας.
 
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Καλημέρα σε όλες και σε όλους
 
Στον ιστότοπο αυτό θα βρείτε διάφορα έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της επιτροπής μας, συγκεκριμένα δε τις ημερήσιες διατάξεις και άλλα έγγραφα συνεδριάσεων, το μηνιαίο πληροφοριακό μας δελτίο – The Trawler – καθώς και διάφορες εισηγήσεις και πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες ακροάσεις της Επιτροπής Αλιείας. Η πρώτη σελίδα του ιστότοπού μας, που ενημερώνεται τακτικά, παρουσιάζει επίσης τα κύρια σημεία των δραστηριοτήτων μας.
 
Το ζήτημα που θα αποτελέσει το επίκεντρο των εργασιών της επιτροπής μας κατά την 8η κοινοβουλευτική περίοδο θα είναι προφανώς η παρακολούθηση της αναμόρφωσης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, στον σχεδιασμό της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε ενεργό μέρος κατά τους τελευταίους μήνες. Η πολιτική αλιείας πρέπει να συμβιβάζει τα διάφορα συμφέροντα, με σκοπό την εξασφάλιση της σε βάθος χρόνου βιωσιμότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των αποθεμάτων ιχθύων, των αλιέων, των βιομηχανιών που συνδέονται με την αλιεία και των παράκτιων κοινοτήτων. Η νέα και φιλόδοξη αυτή πολιτική  παρουσιάζει πολυάριθμες προκλήσεις και διακυβεύματα, στα οποία τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι αποφασισμένα να απαντήσουν.
 
Εάν οι πολίτες ενημερώνονται όπως πρέπει για τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονται οι πολιτικές αποφάσεις, ο αντίκτυπος στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων δεν μπορεί παρά να είναι θετικός. Είμαι πεπεισμένος ότι τούτος ο δικτυακός τόπος θα αποδειχτεί πολύ χρήσιμος, καθώς θα προσφέρει μια σαφέστερη εικόνα των καθημερινών δραστηριοτήτων μας.
 
Alain Cadec
Πρόεδρος