Αρχική σελίδα

 
Latest study requested by PECH on Deep sea fishing

A new in-depth analysis note on "Deep-sea fishing" has been requested by the PECH committee, and is now available.

   
Plenary votes on EMFF, Bluefin tuna and fisheries partnership agreements – 16.04.14

The legislative text following negotiations with Council representatives on the establishment of a European Maritime and Fisheries Fund will be voted on by the European Parliament on 16.04.14 (2011/0380 (COD)), together with the legislative report on the recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean (2013/0133(COD)). The three fisheries partnership agreements of the European Union with Madagascar, the Comoros and the Seychelles will also be voted.

   

New studies and in-depth analysis have been requested by the PECH committee, and are now available :
 
Characteristics of Multispecific Fisheries in the European Union
 
Best Practice in the Use of Rights-Based Management to Reduce Discards in Mixed Fisheries
 
The Obligation to Land All Catches - Consequences for the Mediterranean

   
Hearing on implementing the discard ban - 7 April 2014 - 16:00

The banning of discards is one of the most radical changes that have been introduced in the last reform of the CFP. The Committee on Fisheries has organized this public hearing in order to analyse the difficulties that may arise in the implementation underway of the banning of discards and to find the means of overcoming them. In addition, three studies, which are closely linked to the subject of the public hearing will be presented.

   
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
1.    τη λειτουργία και την ανάπτυξη της κοινής αλιευτικής πολιτικής και τη διαχείρισή της·
2.    τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων·
3.    την κοινή οργάνωση της αγοράς αλιευτικών προϊόντων·
4.    τη διαρθρωτική πολιτική στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μέσων προσανατολισμού της αλιείας·
5.    τις διεθνείς συμφωνίες αλιείας.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής Αλιείας
 
 

Εδώ, θα βρείτε διάφορες πληροφορίες και έγγραφα που αφορούν στο έργο της επιτροπής μας, όπως π.χ. ημερήσιες διατάξεις και έγγραφα συνεδριάσεων, το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο μας και συνεισφορές των ενδιαφερομένων μερών και των εμπειρογνωμόνων στις δημόσιες ακροάσεις της επιτροπής μας. Στην πρώτη σελίδα του δικτυακού μας τόπου παρατίθενται, τακτικά ενημερωμένα, τα σημαντικότερα σημεία των δραστηριοτήτων μας.
 
Το μείζον θέμα για την επιτροπή μας κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου είναι αναμφίβολα η τρέχουσα μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, στην οποία συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με εξουσίες συναπόφασης ως αποτέλεσμα της έναρξης της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η αλιευτική πολιτική χρειάζεται να συμβιβάσει ποικιλία συμφερόντων με το στόχο της διασφάλισης της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, των αλιευτικών αποθεμάτων, των αλιέων, των σχετικών βιομηχανιών, και των παράκτιων κοινοτήτων. Η τρέχουσα πολιτική έχει πολλές αδυναμίες τις οποίες και τα τρία όργανα που συμμετέχουν στην μεταρρύθμιση είναι αποφασισμένα να αντιμετωπίσουν.
                       
Η σωστή ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με την διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων που θα ληφθούν εν ονόματί τους μπορεί να συμβάλλει μόνον θετικά σε αυτήν τη διαδικασία και πιστεύω ότι αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να διαδραματίσει χρήσιμο ρόλο προβάλλοντας μια σαφή εικόνα της καθημερινής μας δραστηριότητας.
 
Gabriel Mato Adrover,
Πρόεδρος