Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
Next PECH committee meeting - 3-4 September 2014

Next PECH committee meeting will take place in Brussels on 3 and 4 September 2014 :
 
- Wednesday 3 September 2014, from 15:00 to 18:00,
- Thursday 4 September 2014, from 9:00 to 12:30.
 
Room : Paul-Henri Spaak P4B001

   
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE TRAN PECH AGRI 02-09-2014 - 15:43  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2 and 3 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July. This text will be updated after each session.

Επιτροπή αρμόδια για:
 
1. τη λειτουργία και την ανάπτυξη της κοινής αλιευτικής πολιτικής και τη διαχείρισή της·
 
  2. τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων, τη διαχείριση της αλιείας και των στόλων που εκμεταλλεύονται τους εν λόγω πόρους και την εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας·
 
  3. την κοινή οργάνωση της αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και την μεταποίηση και εμπορία αυτών·
 
  4. τη διαρθρωτική πολιτική στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μέσων και των ταμείων προσανατολισμού της αλιείας για την στήριξη των τομέων αυτών·
 
  5. την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες ·
 
  6. τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, τους περιφερειακούς οργανισμούς αλιείας και την εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεων στον τομέα της αλιείας.
 
 
Προσεχείς εκπομπές
 
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Welcome words
 
 

Available soon