Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
Next PECH committee meeting - 3-4 September 2014

Next PECH committee meeting will take place in Brussels on 3 and 4 September 2014 :
 
- Wednesday 3 September 2014, from 15:00 to 18:00,
- Thursday 4 September 2014, from 9:00 to 12:30.
 
Room : Paul-Henri Spaak P4B001

   
 
Μη χάσετε:
 

Alain Cadec (EPP) is the new Chair of the Committee on Fisheries, elected by acclamation 07.07.14. During its constituent meeting, the Committee has also elected its vice-chairs Isabella Lövin (Greens/EFA), Jarosław Leszek Wałęsa (EPP), Werner Kuhn (EPP) and Renata Briano (S&D). Together, the Chair and vice-chairs make up the Bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term. Next PECH committee meeting will take place on 22 July at 15:00.

   
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Επιτροπή αρμόδια για:
 
1. τη λειτουργία και την ανάπτυξη της κοινής αλιευτικής πολιτικής και τη διαχείρισή της·
 
  2. τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων, τη διαχείριση της αλιείας και των στόλων που εκμεταλλεύονται τους εν λόγω πόρους και την εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας·
 
  3. την κοινή οργάνωση της αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και την μεταποίηση και εμπορία αυτών·
 
  4. τη διαρθρωτική πολιτική στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μέσων και των ταμείων προσανατολισμού της αλιείας για την στήριξη των τομέων αυτών·
 
  5. την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες ·
 
  6. τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, τους περιφερειακούς οργανισμούς αλιείας και την εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεων στον τομέα της αλιείας.
 
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Welcome words
 
 

Available soon