Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

05-12-2019 - ENVI-PETI joint Public Hearing on the Revaluation of the wolf population in the EU

ENVI PETI 22-01-2020 - 11:48
Revaluation of the wolf population in the EU

For decades, the wolf was regarded as strongly endangered in Europe. Its population is now recovering in many areas of the continent.The joint ENVI-PETI public hearing, with the association of AGRI, focus on the wolf population within the EU. (Διαβάστε τη συνέχεια)

12-11-2019 - Public Hearing on FATCA and its extraterritorial impact on EU citizens

PETI 14-11-2019 - 16:47
FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act concept - written text FATCA, world globe in background

On 12 November 2019 the Committee on Petitions organised a hearing on "FATCA and its extraterritorial impact on EU Citizens.” The aim of the hearing was to facilitate an exchange of views between the various stakeholders and listen to the issues faced by EU citizens affected by FATCA. The hearing consisted of two panels, focusing on financial services and the exchange of tax information with the US and on potential conflicts between European data protection rules and FATCA. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-03-2019 - Joint PETI and ENVI Public Hearing on Climate Change Denial

PETI ENVI 25-03-2019 - 11:09
Climate choice concept as a person standing at a cross road between an unhealthy scene with polluted dirty air contrasted with a green healthy horizon of plants and clean air for global ecology

On 21 March 2019, the PETI and ENVI Committees will hold a joint Public Hearing on “Climate Change Denial.” The aim of the hearing is to explore the topic of climate change denial under different perspectives and to examine the communication techniques used in politics or by private companies and other actors in society to mislead the public on the negative impact of certain industrial activities or policies on the climate. (Διαβάστε τη συνέχεια)

09-10-2018 - Hearing on the rights of persons with disabilities

PETI 20-11-2018 - 08:44
Disabled people. Wheelchair for kids. Children with disability. Vector characters in cartoon style.

The Committee on Petitions each year receives a considerable number of petitions referring to difficulties encountered by people with disabilities in the EU in various fields, such as access to employment, education systems or public transport facilities. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-03-2018 - Hearing: Impact of endocrine disruptors on public health

PETI ENVI 26-03-2018 - 13:53
images of endocrine glands

On 22 March, PETI and ENVI held a joint public hearing on the impact of endocrine disrupting chemicals (EDCs) on public health and the environment, due to the high number of petitions received on the topic. Members listened to experts from EU and national regulatory agencies, academia, and civil society. The hearing consisted of two panels, focusing on the specificities of the EU regulatory approval process for EDCs, and whether it could be conceived differently in the future. (Διαβάστε τη συνέχεια)

21-02-2018 - Hearing: European Citizens' Initiative - Revision of Reg. 211/2011

AFCO PETI 07-03-2018 - 16:54
mass of people in shape of an arrow

Together with AFCO, PETI held a public hearing on the European Citizens’ Initiative and the Commission’s legislative proposal for the revision of the ECI Regulation (Reg. (EU) No 211/2011). Members listened to a diversity of stakeholders and experts, including NGOs, academia, the European Commission, the European Ombudsman, as well as representatives from the citizen committees of the previous ECIs ‘Right2Water’ and ‘Minority Safepack’. (Διαβάστε τη συνέχεια)

01-02-2018 - LIBE - EMPL - PETI Joint Hearing on “Citizens’ rights after Brexit”, 1.2.18

LIBE EMPL PETI 07-02-2018 - 10:36
Brexit

The situation and rights of EU citizens in the UK and UK citizens in the Member States of the Union post Brexit is one of the most important issues in the Brexit negotiations between the United Kingdom and the European Commission. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-11-2017 - Protection of the rights of workers in temporary or precarious employment

PETI 11-01-2018 - 11:22
Clock with zero hours

On 22 November 2017 from 14.30 to 18.30 in room ASP A3G-3, the Committee held a public hearing on the topic of the protection of the rights of workers in temporary or precarious employment. During the current legislature, the Committee on Petitions has received a significant number of petitions signalling concerns of citizens employed on a temporary basis or under precarious conditions, across the EU. (Διαβάστε τη συνέχεια)

29-06-2017 - Statelessness

LIBE PETI 20-07-2017 - 14:47
Statelessness

The LIBE and PETI Committees organise a joint hearing on Statelessness on 29 June 2017, from 14.00 to 17.30 in room József Antall (JAN) 4Q2. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-06-2017 - Restoring citizens' confidence and trust in the European Project

PETI 29-05-2018 - 12:20
Poster public hearing restoring citizens trust

The Committee held a public hearing on the subject of restoring citizens’ trust in the European Project. Members heard from the European Ombudsman, Ms. Emily O'Reilly, and a range of experts, including representatives from the European Commission, NGOs (ECAS, ECI Campaign, Transparency International), academia (Universidad Complutense de Madrid), youth organisations (European Youth Forum), public policy think tanks (CEPS), and the media (European Broadcasting Union). (Διαβάστε τη συνέχεια)