Τελευταία νέα

Next meeting of the Committee on Petitions

13-02-2017 - 10:56
Committee meeting

Μη χάσετε:

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

28-02-2017 16:30 / 18:30 PETI

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

24-01-2017 - 15:01
PETI Συνεδρίαση
24-01-2017 - 09:01
PETI Συνεδρίαση

Bλέπε επίσης

Καλωσόρισμα

Cecilia Wikström - PETI Chair

Με μεγάλη χαρά σάς καλωσορίζω στον ιστότοπο της Επιτροπής Αναφορών, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το έργο που αυτή πραγματοποιεί προς όφελος των πολιτών και των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή Αναφορών αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Οι συνθήκες της ΕΕ εξασφαλίζουν σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες το δικαίωμα να απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά διάφορα είδη προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή, εφόσον τα ζητήματα αυτά εμπίπτουν στους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία