Μέλη

Dolors MONTSERRAT
 • Dolors MONTSERRAT Πρόεδρος
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Ισπανία
 
Tatjana ŽDANOKA
 • Tatjana ŽDANOKA Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Λετονία
 
Yana TOOM
 • Yana TOOM Αντιπρόεδρος
 • Renew Europe Group
 • Εσθονία
 
Ryszard CZARNECKI
 • Ryszard CZARNECKI Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Πολωνία
 
Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO
 • Cristina MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Αντιπρόεδρος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Ισπανία
 
Alex AGIUS SALIBA
 • Alex AGIUS SALIBA Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Μάλτα
 
Andris AMERIKS
 • Andris AMERIKS Μέλος
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Λετονία
 
Άννα-Μισέλ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 
Margrete AUKEN
 • Margrete AUKEN Μέλος
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Δανία
 
Jordan BARDELLA
 • Jordan BARDELLA Μέλος
 • Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας
 • Γαλλία