Ανακοινωθέντα Τύπου

  Petitions Committee to hear candidates for the next EU Ombudsman

29-11-2019
PETI

Candidates running for the post of European Ombudsman will present their priorities in a hearing organised by the Petitions Committee on 3 December.

 

Εκλογές προέδρων και αντιπροέδρων για τις επιτροπές του ΕΚ

18-07-2019
SEDE DROI TRAN REGI PETI PECH LIBE JURI ITRE INTA IMCO FEMM ENVI EMPL ECON DEVE CULT CONT BUDG AGRI AFET AFCO