Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0216/2019 by F.C.R. (Spanish) on the poor rail connections in the province of Almeria

20-09-2019 PETI_CM(2019)641203 PE641.203v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0222/2019 by M.K. (German) on the introduction of specific provisions and toll payments for heavy goods vehicles applicable throughout Europe

20-09-2019 PETI_CM(2019)641204 PE641.204v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0247/2019 by Joachim Schulz (German) on the fourth railway package

20-09-2019 PETI_CM(2019)641206 PE641.206v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0569/2018 by X. X. (Polish) on the imprisonment of a Polish politician

18-09-2019 PETI_CM(2019)641188 PE641.188v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0687/2018 by Manuel Lubary Martínez (Spanish), on behalf of the Confederación de Asociaciones Vecinales y de Consumidores de la Comunidad Valenciana, on an environmental problem in La Albufera Natural Park in Valencia (Spain)

18-09-2019 PETI_CM(2019)641189 PE641.189v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0777/2018 by León Fernando del Canto González (Spanish), on behalf of Agencia Comunicación y Género S. L., on the need for measures against bullying, threats or slander of users of digital portals and platforms

18-09-2019 PETI_CM(2019)641190 PE641.190v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0191/2019 by M.K. (German) concerning pilot licences

16-09-2019 PETI_CM(2019)641200 PE641.200v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0215/2019 by Eugen Hoppe-Schultze (German) on a deposit system for cigarettes and tobacco products to discourage littering

16-09-2019 PETI_CM(2019)641202 PE641.202v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0107/2019 by S. Z. (Italian) on an alleged breach of the Habitats Directive in Italy

13-09-2019 PETI_CM(2019)640676 PE640.676v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0111/2019 by Sotirios Giannakakis (Greek) on the exclusion of franchisees and franchising as a model of doing business from the Greek operational programme competitiveness, entrepreneurship and innovation 2014-2020

13-09-2019 PETI_CM(2019)640677 PE640.677v01-00
PETI