Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

28-02-2017 REGI_OJ(2017)02-28_1 PE 599.816v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 - Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017

16-02-2017 REGI_OJ(2017)02-16_1 PE 599.698v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/09229

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 - Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017

06-02-2017 REGI_OJ(2017)02-06_1 PE 597.721v02-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 - Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

23-01-2017 REGI_OJ(2017)01-23_1 PE 597.519v02-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/08805

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 - Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

29-11-2016 REGI_OJ(2016)11-29_1 PE 594.152v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/08262

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 - Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

09-11-2016 REGI_OJ(2016)11-09_1 PE 592.409v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/08206

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016 - Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

08-11-2016 REGI_OJ(2016)11-08_1 PE 593.895v02-00
REGI ECON

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/08225

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 - Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016

11-10-2016 REGI_OJ(2016)10-11_1 PE 592.090v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/07880

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 - Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016

27-09-2016 REGI_OJ(2016)10-03_1 PE 589.416v01-00
REGI ECON

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/07932

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 - Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016

08-09-2016 REGI_OJ(2016)09-08_1 PE 587.716v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/07281