Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 - Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

26-03-2015 REGI_OJ(2015)03-26_1 PE 551.931v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 - Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

26-02-2015 REGI_OJ(2015)02-26_1 PE 549.258v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/02663

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 - Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015

19-01-2015 REGI_OJ(2015)01-19_1 PE 546.601v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/02409

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 - Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

03-12-2014 REGI_OJ(2014)12-03_1 PE 544.114v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/01941

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014 - Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

04-11-2014 REGI_OJ(2014)11-04_1 PE 541.426v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/01776

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 - Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

15-09-2014 REGI_OJ(2014)09-22_1 PE 537.508v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/00947

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014 - Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014

23-07-2014 REGI_OJ(2014)07-23_1 PE 536.193v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/00744