Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 - Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016

15-02-2016 REGI_OJ(2016)02-15_1 PE 576.824v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 - Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

25-01-2016 REGI_OJ(2016)01-25_1 PE 575.260v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/05481

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 - Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016

11-01-2016 REGI_OJ(2016)01-11_1 PE 573.208v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/05256

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 - Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

30-11-2015 REGI_OJ(2015)11-30_1 PE 571.789v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/05016

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 - Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

12-11-2015 REGI_OJ(2015)11-12_1 PE 571.601v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/04807

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 - Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

15-10-2015 REGI_OJ(2015)10-15_1 PE 569.654v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/03930

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015 - Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015

17-09-2015 REGI_OJ(2015)09-17_1 PE 567.669v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/03931

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 - Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

18-08-2015 REGI_OJ(2015)09-03_1 PE 565.143v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/03961

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 - Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

13-07-2015 REGI_OJ(2015)07-13_1 PE 564.928v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/03760

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 - Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

17-06-2015 REGI_OJ(2015)06-17_1 PE 560.696v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/03372