Σχέδια ημερησίων διατάξεων

Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές οι επιτροπές συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Ας σημειωθεί ότι οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.

Έγγραφα :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 - Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

Ημερομηνία : 03-12-2014

Στοιχεία αναφοράς :

REGI_OJ(2014)12-03_1 PE 544.114v01-00
REGI

Έγγραφα :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014 - Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

Ημερομηνία : 04-11-2014

Στοιχεία αναφοράς :

REGI_OJ(2014)11-04_1 PE 541.426v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/01776

Έγγραφα :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014 - Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014

Ημερομηνία : 23-07-2014

Στοιχεία αναφοράς :

REGI_OJ(2014)07-23_1 PE 536.193v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/00744

Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Welcome words
 
 

Available soon