Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 - Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

14-12-2017 REGI_OJ(2017)12-14_1 PE 615.410v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

12-12-2017 REGI_OJ(2017)12-12_1 PE 615.371v02-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 - Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017

07-12-2017 REGI_OJ(2017)12-07_1 PE 615.268v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 - Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017

22-11-2017 REGI_OJ(2017)11-22_1 PE 613.495v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 - Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017

13-11-2017 REGI_OJ(2017)11-13_1 PE 613.317v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/11427

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 - Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

09-10-2017 REGI_OJ(2017)10-09_1 PE 610.897v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/11097

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 - Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017

07-09-2017 REGI_OJ(2017)09-07_1 PE 609.479v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/10520

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 - Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017

12-07-2017 REGI_OJ(2017)07-12_1 PE 607.971v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/10275

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 - Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

29-06-2017 REGI_OJ(2017)06-29_1 PE 606.227v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/10249

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 - Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

19-06-2017 REGI_OJ(2017)06-19_1 PE 606.124v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/10049