Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 15 October 2015 - Thursday 15 October 2015

15-10-2015 REGI_OJ(2015)10-15_1 PE 569.654v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015 - Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015

17-09-2015 REGI_OJ(2015)09-17_1 PE 567.669v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/03931

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 - Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

18-08-2015 REGI_OJ(2015)09-03_1 PE 565.143v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/03961

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 - Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

13-07-2015 REGI_OJ(2015)07-13_1 PE 564.928v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/03760

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 - Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

17-06-2015 REGI_OJ(2015)06-17_1 PE 560.696v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/03372

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Μαίου 2015 - Τρίτη 5 Μαίου 2015

04-05-2015 REGI_OJ(2015)05-04_1 PE 554.993v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/03163

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 - Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

26-03-2015 REGI_OJ(2015)03-26_1 PE 551.931v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/02997

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 - Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

26-02-2015 REGI_OJ(2015)02-26_1 PE 549.258v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/02663

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 - Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015

19-01-2015 REGI_OJ(2015)01-19_1 PE 546.601v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/02409

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014 - Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

03-12-2014 REGI_OJ(2014)12-03_1 PE 544.114v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/01941