Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 - Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

30-11-2015 REGI_OJ(2015)11-30_1 PE 571.789v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 - Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

12-11-2015 REGI_OJ(2015)11-12_1 PE 571.601v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/04807

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 - Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

15-10-2015 REGI_OJ(2015)10-15_1 PE 569.654v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/03930

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015 - Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015

17-09-2015 REGI_OJ(2015)09-17_1 PE 567.669v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/03931

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 - Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

18-08-2015 REGI_OJ(2015)09-03_1 PE 565.143v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/03961

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 - Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

13-07-2015 REGI_OJ(2015)07-13_1 PE 564.928v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/03760

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 - Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

17-06-2015 REGI_OJ(2015)06-17_1 PE 560.696v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/03372

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Μαίου 2015 - Τρίτη 5 Μαίου 2015

04-05-2015 REGI_OJ(2015)05-04_1 PE 554.993v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/03163

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 - Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

26-03-2015 REGI_OJ(2015)03-26_1 PE 551.931v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/02997

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 - Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015

26-02-2015 REGI_OJ(2015)02-26_1 PE 549.258v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/02663