Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 - Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

13-07-2016 REGI_OJ(2016)07-13_1 PE 585.762v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/06916

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 - Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

15-06-2016 REGI_OJ(2016)06-15_1 PE 584.174v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/06494

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Μαίου 2016 - Τετάρτη 25 Μαίου 2016

25-05-2016 REGI_OJ(2016)05-25_1 PE 582.420v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/06519

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 24 Μαίου 2016 - Τρίτη 24 Μαίου 2016

24-05-2016 REGI_OJ(2016)05-24_1 PE 582.417v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/06254

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 - Τρίτη 19 Απριλίου 2016

18-04-2016 REGI_OJ(2016)04-18_1 PE 580.698v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/06103

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 - Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016

16-03-2016 REGI_OJ(2016)03-16_1 PE 578.726v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/05850

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 - Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016

15-02-2016 REGI_OJ(2016)02-15_1 PE 576.824v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/05593

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 - Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

25-01-2016 REGI_OJ(2016)01-25_1 PE 575.260v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/05481

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 - Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016

11-01-2016 REGI_OJ(2016)01-11_1 PE 573.208v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/05256

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 - Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

30-11-2015 REGI_OJ(2015)11-30_1 PE 571.789v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/05016