Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 31 May 2018 - Thursday 31 May 2018

31-05-2018 REGI_OJ(2018)05-31_1 PE 622.185v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 14 Μαίου 2018 - Τρίτη 15 Μαίου 2018

14-05-2018 REGI_OJ(2018)05-14_1 PE 622.006v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 - Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

25-04-2018 REGI_OJ(2018)04-25_1 PE 620.944v03-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 - Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

26-03-2018 REGI_OJ(2018)03-26_1 PE 619.241v02-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/12367

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 - Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018

20-02-2018 REGI_OJ(2018)02-20_1 PE 618.094v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/12206

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018 - Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018

01-02-2018 REGI_OJ(2018)02-01_1 PE 616.807v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/12095

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 - Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018

24-01-2018 REGI_OJ(2018)01-24_1 PE 616.633v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/11855

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 - Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

14-12-2017 REGI_OJ(2017)12-14_1 PE 615.410v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/11836

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 - Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

12-12-2017 REGI_OJ(2017)12-12_1 PE 615.371v02-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 - Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017

07-12-2017 REGI_OJ(2017)12-07_1 PE 615.268v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/11670