Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 - Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

09-10-2017 REGI_OJ(2017)10-09_1 PE 610.897v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 - Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017

07-09-2017 REGI_OJ(2017)09-07_1 PE 609.479v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/10520

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 - Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017

12-07-2017 REGI_OJ(2017)07-12_1 PE 607.971v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/10275

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 - Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

29-06-2017 REGI_OJ(2017)06-29_1 PE 606.227v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/10249

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 - Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

19-06-2017 REGI_OJ(2017)06-19_1 PE 606.124v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/10049

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 29 Μαίου 2017 - Τρίτη 30 Μαίου 2017

29-05-2017 REGI_OJ(2017)05-29_1 PE 604.854v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/09977

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 18 Μαίου 2017 - Πέμπτη 18 Μαίου 2017

18-05-2017 REGI_OJ(2017)05-18_1 PE 604.663v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/09841

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 - Τρίτη 25 Απριλίου 2017

24-04-2017 REGI_OJ(2017)04-24_1 PE 603.015v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/09653

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 - Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

20-03-2017 REGI_OJ(2017)03-20_1 PE 601.159v03-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/09392

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

28-02-2017 REGI_OJ(2017)02-28_1 PE 599.816v01-00
REGI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο REGI/8/09260