Τελευταία νέα

Next REGI meeting: 25 June 2018

21-06-2018 - 11:51
Voting at the REGI meeting

Μη χάσετε:

Χρήσιμα έγγραφα

Προσεχείς εκπομπές

25-06-2018 17:00 / 18:00 REGI

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

20-06-2018 - 15:06
REGI Συνεδρίαση
20-06-2018 - 09:14
REGI Συνεδρίαση
31-05-2018 - 10:10
REGI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

Interview with Iskra Mihaylova - REGI chair

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI), της οποίας είμαι πρόεδρος.

Η επιτροπή REGI είναι η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περιφερειακή ανάπτυξη και την πολιτική συνοχής της Ένωσης, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες· έχει 43 μέλη. Η πρόεδρος είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση όλων των παραμέτρων του έργου της επιτροπής και πλαισιώνεται από τέσσερις αντιπροέδρους.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία