Τελευταία νέα

Next REGI meeting - 4 and 5 May 2015

16-01-2015 - 11:33
REGI Committee meeting

The next meeting of the Committee on Regional Development will take place on Monday 4 May 2015 from 15:00 to 18:30 and on Tuesday 5 May 2015 from 9:00 to 12:30.


Meeting room: PHS - P1A002

Μη χάσετε:

Vote on 5 REGI draft opinions - 26 March 2015

24-03-2015 - 16:12
REGI Members voting during the Committee meeting

On 26 March 2015 the REGI Members voted on the following 5 draft opinions:  • Green growth opportunities for SMEs - 2014/2209(INI), Rapporteur: Dan Nica (S&D)
  • European Fund for Strategic Investments - 2015/0009(COD), Rapporteur: Lambert van Nistelrooij (EPP)
  • Draft amending budget No 1/2015: European Fund for Strategic Investments (EFSI) - 2015/2011(BUD), Rapporteur: Lambert van Nistelrooij (EPP)
  • Amendment of Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020 - 2015/0010(APP), Rapporteur: Victor Bostinaru (S&D)
  • Draft amending budget n°2/2015:Transfer of commitments shared management; Economic, social and Territorial Cohesion; Sustainable growth; Security and citizenship; Global Europe- 2015/2013(BUD), Rapporteur: Victor Bostinaru (S&D)

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

26-03-2015 - 15:06
REGI Συνεδρίαση
26-03-2015 - 09:11
REGI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

REGI Chair

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI), της οποίας είμαι πρόεδρος.

Η επιτροπή REGI είναι η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περιφερειακή ανάπτυξη και την πολιτική συνοχής της Ένωσης, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες· έχει 43 μέλη. Η πρόεδρος είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση όλων των παραμέτρων του έργου της επιτροπής και πλαισιώνεται από τέσσερις αντιπροέδρους.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία