Τελευταία νέα

Next REGI meeting - 4 and 5 May 2015

16-01-2015 - 11:33
REGI Committee meeting

The Coordinators decided that the Committee meeting foreseen for 13-14 April 2015 should be cancelled.

The next meeting of the Committee on Regional Development will take place on Monday 4 May 2015 from 15:00 to 18:30 and on Tuesday 5 May 2015 from 9:00 to 12:30.


Meeting room: tbc

Μη χάσετε:

Exchange of views with Commissioner Jyrki Katainen and European Investment Bank's Vice-President Wilhelm Molterer

24-03-2015 - 16:50
Finnish Prime Minister Jyrki Katainen address the EP during the debate on the future of Europe

On 26 March 2015 the REGI Members exchanged views with European Commission Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness Jyrki Katainen and European Investment Bank Vice-President Wilhelm Molterer on how European Fund for Strategic Investments (EFSI) is compatible with Cohesion Funds.

Vote on 5 REGI draft opinions - 26 March 2015

24-03-2015 - 16:12
REGI Members voting during the Committee meeting

On 26 March 2015 the REGI Members voted on the following 5 draft opinions:  • Green growth opportunities for SMEs - 2014/2209(INI), Rapporteur: Dan Nica (S&D)
  • European Fund for Strategic Investments - 2015/0009(COD), Rapporteur: Lambert van Nistelrooij (EPP)
  • Draft amending budget No 1/2015: European Fund for Strategic Investments (EFSI) - 2015/2011(BUD), Rapporteur: Lambert van Nistelrooij (EPP)
  • Amendment of Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020 - 2015/0010(APP), Rapporteur: Victor Bostinaru (S&D)
  • Draft amending budget n°2/2015:Transfer of commitments shared management; Economic, social and Territorial Cohesion; Sustainable growth; Security and citizenship; Global Europe- 2015/2013(BUD), Rapporteur: Victor Bostinaru (S&D)

REGI Delegation to the Netherlands: 18-20 March 2015

04-03-2015 - 12:40
Can heavy investment in innovation and research SMEs reignite the European industry after traditional industries cracked under crisis? EPTV went to Turin to investigate.

The thematic focus of this Delegation is on the important topic of Smart Specialisation strategies in the EU. The delegation visited technology and innovation sites in one of the high-tech leaders in the EU - The Netherlands. The MEPs participated in debates with local, regional and national authorities in order to better grasp the challenges and the opportunities that this new dimension can offer in terms of competitiveness, social and economic cohesion. Members of this Delegation have got a first-hand experience and insight of leading technological incubators and innovation sites, which can be beneficial in view of the forthcoming implementation of EU policies in the innovation field.

Study on Economic, Social and Territorial situation of the Netherlands

04-03-2015 - 12:28
Cover page of a study on "Economic, Social and Territorial situation of the Netherlands"

This in-depth analysis provides an overview of the Netherlands, its political, economic and administrative system and of its Partnership Agreement for the 2014-2020 period. The analysis has been drawn up in preparation for the visit to the Netherlands by a delegation from the Committee on Regional Development.

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

26-03-2015 - 15:06
REGI Συνεδρίαση
26-03-2015 - 09:11
REGI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

REGI Chair

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI), της οποίας είμαι πρόεδρος.

Η επιτροπή REGI είναι η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περιφερειακή ανάπτυξη και την πολιτική συνοχής της Ένωσης, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες· έχει 43 μέλη. Η πρόεδρος είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση όλων των παραμέτρων του έργου της επιτροπής και πλαισιώνεται από τέσσερις αντιπροέδρους.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία