Τελευταία νέα

Next REGI meeting - 26 March 2015

16-01-2015 - 11:33
REGI Committee meeting

The next meeting of the Committee on Regional Development will take place on Thursday 26 March 2015 from 9:00 to 18:30.

Meeting room: tbc

Μη χάσετε:

REGI Delegation to the Netherlands: 18-20 March 2015

04-03-2015 - 12:40

The thematic focus of this Delegation is on the important topic of Smart Specialisation strategies in the EU. The delegation will visit technology and innovation sites in one of the high-tech leaders in the EU - The Netherlands. The MEPs will participate in debates with local, regional and national authorities in order to better grasp the challenges and the opportunities that this new dimension can offer in terms of competitiveness, social and economic cohesion. Members of this Delegation will get a first-hand experience and insight of leading technological incubators and innovation sites, which can be beneficial in view of the forthcoming implementation of EU policies in the innovation field.

Study on Economic, Social and Territorial situation of the Netherlands

04-03-2015 - 12:28
Cover page of a study on "Economic, Social and Territorial situation of the Netherlands"

This in-depth analysis provides an overview of the Netherlands, its political, economic and administrative system and of its Partnership Agreement for the 2014-2020 period. The analysis has been drawn up in preparation for the visit to the Netherlands by a delegation from the Committee on Regional Development.

Investment for jobs and growth: promoting economic, social and territorial cohesion in the Union" (6th Cohesion Report)

23-02-2015 - 17:13
Member of the REGI Committee - Mr Tamas Deutsch (EPP group)

On 26 February 2015 during the REGI Members considered the draft report on"Investment for jobs and growth: promoting economic, social and territorial cohesion in the Union" (6th Cohesion Report).

Rapporteur: Tamas Deutsch (EPP, HU)

Procedure: 2014/2245(INI)

Committee vote: 5 May 2015


The urban dimensions of EU policies

23-02-2015 - 16:42
parliamentphoto_europeanmap.jpg

On 26 February 2015 the REGI Members considered the draft report on "The urban dimension of EU policies".

Rapporteur: Kerstin Westphal (S&D, DE)

Procedure: 2014/2213(INI)

Committee vote: 17 June 2015.


Study on "New Role of Macro Regions in European Territorial Cooperation"

20-02-2015 - 09:35
Cover page of a Study on "New Role of Macro Regions in European Territorial Cooperation"

This study provides a critical analysis of the future role of macro-regions in the implementation of European Territorial Cooperation. On the basis of a literature review and case studies, the study offers an assessment of potential benefits in the development of new macro-regional strategies as well as the most common risks and difficulties in their implementation. Recommendations are derived to inform the position of the European Parliament on how it can efficiently support the creation and implementation of new macro-regional strategies.

Χρήσιμα έγγραφα

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

26-02-2015 - 15:03
REGI Συνεδρίαση
26-02-2015 - 09:12
REGI Συνεδρίαση

Καλωσόρισμα

REGI Chair

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI), της οποίας είμαι πρόεδρος.

Η επιτροπή REGI είναι η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περιφερειακή ανάπτυξη και την πολιτική συνοχής της Ένωσης, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες· έχει 43 μέλη. Η πρόεδρος είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση όλων των παραμέτρων του έργου της επιτροπής και πλαισιώνεται από τέσσερις αντιπροέδρους.

Αναλυτικότερα

Αρμοδιότητες και καθήκονταΕπικοινωνία