Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 - Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017

06-02-2017 EMPL_OJ(2017)02-06_1 PE 597.456v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 January 2017 - Wednesday 25 January 2017

25-01-2017 CJ20_OJ(2017)01-25_1 PE 597.543v01-00
AFCO AFET

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 January 2017 - Thursday 26 January 2017

25-01-2017 EMPL_OJ(2017)01-25_1 PE 597.455v05-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 January 2017 - Thursday 26 January 2017

25-01-2017 ITRE_OJ(2017)01-25_1 PE 597.551v02-00
ITRE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 - Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

25-01-2017 TRAN_OJ(2017)01-25_1 PE 597.425v02-00
TRAN

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 - Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

25-01-2017 PECH_OJ(2017)01-25_1 PE 597.395v03-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

25-01-2017 FEMM_OJ(2017)01-25_1 PE 595.686v03-00
FEMM

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 January 2017 - Thursday 26 January 2017

25-01-2017 DROI_OJ(2017)01-25_1 PE 597.550v02-00
DROI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 January 2017 - Thursday 26 January 2017

25-01-2017 SEDE_OJ(2017)01-25_1 PE 597.564v01-00
SEDE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 - Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

24-01-2017 CJ19_OJ(2017)01-24_1 PE 597.503v02-00
DEVE AFET