Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 10 November 2016 - Thursday 10 November 2016

10-11-2016 CJ20_OJ(2016)11-10_1 PE 592.428v01-00
AFCO AFET

  DRAFT AGENDA - Wednesday 9 November 2016 - Thursday 10 November 2016

09-11-2016 REGI_OJ(2016)11-09_1 PE 592.409v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 - Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016

09-11-2016 PECH_OJ(2016)11-09_1 PE 592.290v04-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Wednesday 9 November 2016 - Thursday 10 November 2016

09-11-2016 SEDE_OJ(2016)11-09_1 PE 592.427v01-00
SEDE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016 - Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

08-11-2016 AFCO_OJ(2016)11-08_1 PE 592.421v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Monday 7 November 2016 - Tuesday 8 November 2016

07-11-2016 DEVE_OJ(2016)11-07_1 PE 593.822v02-00
DEVE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016 - Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

07-11-2016 EMPL_OJ(2016)11-07_1 PE 592.400v01-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Monday 7 November 2016 - Monday 7 November 2016

28-10-2016 CJ19_OJ(2016)11-07_1 PE 593.819v01-00
DEVE AFET

  DRAFT AGENDA - Monday 7 November 2016 - Tuesday 8 November 2016

28-10-2016 CONT_OJ(2016)11-07_1 PE 593.829v01-00
CONT

  MINUTES - Monday 26 September 2016

28-10-2016 CONT_PV(2016)09-26-1 PE 589.453v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/07778