Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 - Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016

08-09-2016 PECH_OJ(2016)09-08_1 PE 587.637v01-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 - Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016

05-09-2016 IMCO_OJ(2016)09-05_1 PE 587.463v02-00
IMCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 - Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016

05-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-05_1 PE 587.447v03-00
SEDE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 31 August 2016 - Thursday 1 September 2016

31-08-2016 EMPL_OJ(2016)08-31_1 PE 587.659v01-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 - Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

31-08-2016 PECH_OJ(2016)08-31_1 PE 587.435v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 29 August 2016 - Tuesday 30 August 2016

29-08-2016 AFET_OJ(2016)08-29_1 PE 587.641v03-00
AFET

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - General budget of the European Union for the financial year 2017 - all sections

29-08-2016 INTA_AB(2016)587663 PE 587.663v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο INTA/8/06198

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2047(BUD)

  DRAFT AGENDA - Wednesday 31 August 2016 - Wednesday 31 August 2016

26-08-2016 LIBE_OJ(2016)08-31_1 PE 587.503v01-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Monday 5 September 2016 - Monday 5 September 2016

25-08-2016 JURI_OJ(2016)09-05_1 PE 587.671v01-00
JURI

  DRAFT OPINION on a coherent EU policy for cultural and creative industries

25-08-2016 JURI_PA(2016)587490 PE 587.490v01-00
JURI

Therese COMODINI CACHIA

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 08-09-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2072(INI)