Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 - Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016

05-09-2016 IMCO_OJ(2016)09-05_1 PE 587.463v02-00
IMCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 - Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016

05-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-05_1 PE 587.447v03-00
SEDE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 - Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

31-08-2016 PECH_OJ(2016)08-31_1 PE 587.435v01-00
PECH

  MINUTES - Monday 11 July 2016

28-07-2016 DEVE_PV(2016)07-11-1 PE 585.779v01-00
DEVE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο DEVE/8/06959

  Question for written answer - ECB-financed capital allocation for eurozone citizens

28-07-2016 ECON_QZ(2016)587514 PE 587.514v01-00
ECON

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ECON/8/05445

  MINUTES - Monday 20 June 2016

28-07-2016 CULT_PV(2016)06-20-1 PE 585.486v01-00
CULT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CULT/8/06540

  MINUTES - Wednesday 13 July 2016

28-07-2016 CULT_PV(2016)07-13-1 PE 587.461v01-00
CULT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CULT/8/06804

  AMENDMENTS 1 - 29 - Draft opinion - on the draft general budget of the European Union for the financial year 2017

28-07-2016 FEMM_AM(2016)587425 PE 587.425v02-00
FEMM

Viorica DĂNCILĂ

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/06213

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2047(BUD)

  MINUTES - Wednesday 13 July 2016

27-07-2016 ECON_PV(2016)07-13-1 PE 587.489v01-00
ECON

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ECON/8/06906

  Question for written answer - Spanish elections – political interference by the ECB

27-07-2016 ECON_QZ(2016)585787 PE 585.787v01-00
ECON

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ECON/8/05445