Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 29 September 2016 - Thursday 29 September 2016

29-09-2016 AFCO_OJ(2016)09-29_1 PE 589.387v01-00
AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 - Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

26-09-2016 CONT_OJ(2016)09-26_1 PE 589.258v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 - Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

26-09-2016 EMPL_OJ(2016)09-26_1 PE 589.271v01-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 - Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

26-09-2016 LIBE_OJ(2016)09-26_1 PE 589.250v02-00
LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 - Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016

26-09-2016 SEDE_OJ(2016)09-26_1 PE 589.380v01-00
SEDE

  MINUTES - Wednesday 31 August 2016

23-09-2016 ENVI_PV(2016)08-31-1 PE 587.691v01-00
ENVI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ENVI/8/06878

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δεδομένης της λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

22-09-2016 AFET_PA(2016)589215 PE 589.215v02-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 28-09-2016

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2226(INI)

  MINUTES - Wednesday 29 June 2016

22-09-2016 BUDG_PV(2016)06-29-1 PE 587.453v01-00
BUDG

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο BUDG/8/06781

  MINUTES - Wednesday 14 September 2016

22-09-2016 BUDG_PV(2016)09-14-1 PE 589.266v01-00
BUDG

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο BUDG/8/07653

  MINUTES - Thursday 15 September 2016

22-09-2016 BUDG_PV(2016)09-15-1 PE 589.349v01-00
BUDG

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο BUDG/8/07660