Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday 10 October 2018 - Thursday 11 October 2018

10-10-2018 IMCO_OJ(2018)10-10_1 PE 627.950v02-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Monday 1 October 2018 - Monday 1 October 2018

01-10-2018 TAX3_OJ(2018)10-01_1 PE 628.358v02-00
TAX3

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 - Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

27-09-2018 AFET_OJ(2018)09-27_1 PE 627.652v02-00
AFET

  DRAFT AGENDA - Tuesday 9 October 2018 - Tuesday 9 October 2018

25-09-2018 CJ05_OJ(2018)10-09_1 PE 628.332v01-00
TRAN ITRE

  DRAFT AGENDA - Monday 8 October 2018 - Tuesday 9 October 2018

25-09-2018 TRAN_OJ(2018)10-08_1 PE 628.384v01-00
TRAN

  DRAFT AGENDA - Monday 1 October 2018 - Monday 1 October 2018

25-09-2018 AGRI_OJ(2018)10-01_1 PE 628.367v01-00
AGRI

  DRAFT AGENDA - Thursday 27 September 2018 - Thursday 27 September 2018

25-09-2018 LIBE_OJ(2018)09-27_2 PE 627.019v01-00
LIBE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 - Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

25-09-2018 LIBE_OJ(2018)10-01_1 PE 628.359v01-00
LIBE

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast)

25-09-2018 LIBE_PA(2018)627951 PE 627.951v01-00
LIBE

Ignazio CORRAO

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 18-10-2018

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2018/0111(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Justice programme

24-09-2018 CONT_PA(2018)627803 PE 627.803v01-00
CONT

Dennis de JONG

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2018/0208(COD)