Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM - Lūgumraksts Nr. 0718/2017, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Jose Maria Castilla Baro, par akvakultūras uzņēmumam nodarīto kaitējumu

16-08-2018 PETI_CM(2018)625238 PE 625.238v02-00
PETI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο PETI/8/13956

  DRAFT AGENDA - Monday 3 September 2018 - Monday 3 September 2018

14-08-2018 AFET_OJ(2018)09-03_1 PE 626.871v01-00
AFET

  MINUTES - Monday 18 June 2018

14-08-2018 IMCO_PV(2018)06-18-1 PE 625.317v01-00
IMCO

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο IMCO/8/12793

  MINUTES - Wednesday 11 July 2018

14-08-2018 IMCO_PV(2018)07-11-1 PE 626.771v01-00
IMCO

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο IMCO/8/12984

  DRAFT AGENDA - Wednesday 29 August 2018 - Thursday 30 August 2018

13-08-2018 AFET_OJ(2018)08-29_1 PE 626.843v01-00
AFET

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business

10-08-2018 ECON_PR(2018)626662 PE 626.662v02-00
ECON

Ashley FOX

  AMENDMENTS 13 - 56 - Draft report - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants (recast)

10-08-2018 ENVI_AM(2018)623927 PE 623.927v02-00
ENVI

Julie GIRLING

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ENVI/8/12585

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2018/0070(COD)

  AMENDMENTS 53 - 259 - Draft report - Multiannual plan for fish stocks in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks, amending Regulation (EU) 2016/1139 establishing a multiannual plan for the Baltic Sea, and repealing Regulations (EC) No 811/2004, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) 509/2007 and (EC) 1300/2008

10-08-2018 PECH_AM(2018)623900 PE 623.900v02-00
PECH

Alain CADEC

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο PECH/8/12613

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2018/0074(COD)

  MINUTES - Monday 18 June 2018

08-08-2018 ECON_PV(2018)06-18-1 PE 623.963v01-00
ECON

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ECON/8/13117

  MINUTES - Wednesday 11 July 2018

08-08-2018 EMPL_PV(2018)07-11-1 PE 625.434v02-00
EMPL

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο EMPL/8/13898