Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Mardi 27 novembre 2018 - Mardi 27 novembre 2018

27-11-2018 PECH_OJ(2018)11-27_1 PE 630.413v03-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 - Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

22-11-2018 CJ35_OJ(2018)11-22_1 PE 630.518v01-00
PETI AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 - Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

21-11-2018 REGI_OJ(2018)11-21_1 PE 630.507v02-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 - Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

21-11-2018 PECH_OJ(2018)11-21_1 PE 630.400v03-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 - Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

21-11-2018 AFCO_OJ(2018)11-21_1 PE 630.549v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Wednesday 21 November 2018 - Wednesday 21 November 2018

21-11-2018 TAX3_OJ(2018)11-21_1 PE 630.446v02-00
TAX3

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 - Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

19-11-2018 EMPL_OJ(2018)11-19_1 PE 630.434v02-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 - Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

19-11-2018 JURI_OJ(2018)11-19_1 PE 630.492v02-00
JURI

  DRAFT AGENDA - Tuesday 20 November 2018 - Tuesday 20 November 2018

16-11-2018 LIBE_OJ(2018)11-20_1 PE 630.493v03-00
LIBE

  MINUTES - Monday 25 September 2017

16-11-2018 LIBE_PV(2017)09-25-1 PE 610.812v01-00
LIBE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο LIBE/8/10388