Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 - Δευτέρα 3 Απριλίου 2017

03-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-03_1 PE 601.236v01-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 - Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

27-03-2017 CONT_OJ(2017)03-27_1 PE 601.246v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 - Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

27-03-2017 LIBE_OJ(2017)03-27_1 PE 601.224v02-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Monday 3 April 2017 - Monday 3 April 2017

24-03-2017 ITRE_OJ(2017)04-03_1 PE 601.278v01-00
ITRE

  DRAFT AGENDA - Thursday 30 March 2017 - Thursday 30 March 2017

24-03-2017 LIBE_OJ(2017)03-30_1 PE 601.273v01-00
LIBE

  MINUTES - Monday 27 February 2017

24-03-2017 LIBE_PV(2017)02-27-1 PE 600.922v01-00
LIBE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο LIBE/8/08136

  MINUTES - Tuesday 28 February 2017

24-03-2017 FEMM_PV(2017)02-28-1 PE 601.126v01-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/09265

  DRAFT OPINION on the impact of international trade and the EU’s trade policies on global value chains

23-03-2017 AFET_PA(2017)601196 PE 601.196v01-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-04-2017

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2301(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 - Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

23-03-2017 CJ13_OJ(2017)03-27_1 PE 601.281v01-00
CONT BUDG

  MINUTES - Monday 27 February 2017

23-03-2017 CONT_PV(2017)02-27-1 PE 600.903v01-00
CONT

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CONT/8/09240