Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  Activity Report 2014-2019

19-06-2019 IMCO_DT(2019)638713 PE638.713v02-00
IMCO

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 0829/2017, του/της S.P., ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης «meetup arcidosso5stelle», κατά της παραγωγής γεωθερμικής ενέργειας στο Monte Amiata Αναφορά αριθ. 0845/2017, του/της R.C., ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ιταλικής ένωσης πολιτισμού και αθλητισμού (επιτροπή επαρχίας Viterbo), φέρουσα 70 υπογραφές, σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Αναφορά αριθ. 1185/2017, του Lapo Rossi, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των περιβαλλοντικών επιτροπών Monte Amiata, φέρουσα άλλες 7 υπογραφές, κατά των εκπομπών ρύπων των γεωθερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στο Monte (όρος) Amiata

14-06-2019 PETI_CM(2018)620772 PE620.772v03-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0898/2018 by Friedrich Klinge (German) on the violation of the Habitats Directive and of the Birds Directive by the German city of Eckernförde

14-06-2019 PETI_CM(2019)638750 PE638.750v01-00
PETI

 

  MINUTES - Monday, 8 April 2019

13-06-2019 CONT_PV(2019)04-08-1 PE638.475v01-00
CONT

 

  MINUTES - Thursday, 11 April 2019

13-06-2019 CONT_PV(2019)04-11-1 PE638.477v01-00
CONT

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 2191/2013, του Piero Bruni, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη ρύπανση της λίμνης Bolsena

11-06-2019 PETI_CM(2015)551817 PE551.817v06-00
PETI

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 1083/2013 του Wolfdietrich Burde, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ανεπαρκή παρακολούθηση εκ μέρους της Επιτροπής των περιβαλλοντικών παραβιάσεων στην πόλη Freiburg im Breisgau της Γερμανίας

11-06-2019 PETI_CM(2015)565069 PE565.069v06-00
PETI

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά αριθ. 1071/2016 του André Goretti, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Fédération Autonome des Sapeurs-Pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés (αυτόνομη ομοσπονδία επαγγελματιών πυροσβεστών και διοικητικού, τεχνικού και ειδικού προσωπικού), σχετικά με τον χρόνο εργασίας των επαγγελματιών πυροσβεστών

11-06-2019 PETI_CM(2017)610613 PE610.613v02-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1023/2018 by C. V. (French) on ending cattle farming of animals in captivity

11-06-2019 PETI_CM(2019)638671 PE638.671v01-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 1058/2018 by Martin Jürgens (German) on the upper limit for roaming charges in non-terrestrial mobile networks

11-06-2019 PETI_CM(2019)638673 PE638.673v01-00
PETI