Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

12-07-2018 AFCO_PV(2017)07-12-1 PE 615.377v01-00
AFCO

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο AFCO/8/10305

  DRAFT AGENDA - Wednesday 25 April 2018 - Thursday 26 April 2018

25-04-2018 EMPL_OJ(2018)04-25_1 PE 620.888v03-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 - Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

25-04-2018 REGI_OJ(2018)04-25_1 PE 620.944v03-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

25-04-2018 CJ22_OJ(2018)04-25_1 PE 620.973v01-00
AFCO JURI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

25-04-2018 AFCO_OJ(2018)04-25_1 PE 620.978v01-00
AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

25-04-2018 FEMM_OJ(2018)04-25_1 PE 620.829v02-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 - Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

25-04-2018 SEDE_OJ(2018)04-25_1 PE 620.995v01-00
SEDE

  DRAFT AGENDA - Monday 23 April 2018 - Tuesday 24 April 2018

23-04-2018 AFET_OJ(2018)04-23_1 PE 620.970v02-00
AFET

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 - Τρίτη 24 Απριλίου 2018

23-04-2018 IMCO_OJ(2018)04-23_1 PE 619.405v02-00
IMCO

  MINUTES - Wednesday 21 February 2018

20-04-2018 AFET_PV(2018)02-21-1 PE 618.353v01-00
AFET

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο AFET/8/12204