Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday 28 February 2017 - Tuesday 28 February 2017

28-02-2017 CJ31_OJ(2017)02-28_1 PE 599.786v02-00
BUDG DEVE AFET

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

28-02-2017 BUDG_OJ(2017)02-28_1 PE 599.781v02-00
BUDG

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

28-02-2017 REGI_OJ(2017)02-28_1 PE 599.816v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

28-02-2017 FEMM_OJ(2017)02-28_1 PE 599.733v03-00
FEMM

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

27-02-2017 AFET_OJ(2017)02-27_1 PE 599.771v02-00
AFET

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 - Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017

27-02-2017 CJ28_OJ(2017)02-27_1 PE 599.730v01-00
CULT EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

27-02-2017 EMPL_OJ(2017)02-27_1 PE 599.734v01-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

27-02-2017 ITRE_OJ(2017)02-27_1 PE 599.746v02-00
ITRE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 - Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

27-02-2017 PECH_OJ(2017)02-27_1 PE 599.631v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 6 March 2017 - Monday 6 March 2017

24-02-2017 BUDG_OJ(2017)03-06_1 PE 599.842v01-00
BUDG