Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 - Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

28-09-2017 EMPL_OJ(2017)09-28_1 PE 610.706v01-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Thursday 28 September 2017 - Thursday 28 September 2017

28-09-2017 ENVI_OJ(2017)09-28_1 PE 610.668v02-00
ENVI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 - Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017

28-09-2017 IMCO_OJ(2017)09-28_1 PE 609.666v02-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Monday 25 September 2017 - Monday 25 September 2017

25-09-2017 INTA_OJ(2017)09-25_1 PE 610.654v02-00
INTA

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 - Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

25-09-2017 CONT_OJ(2017)09-25_1 PE 610.700v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 - Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

25-09-2017 PECH_OJ(2017)09-25_1 PE 610.541v01-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 - Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

25-09-2017 SEDE_OJ(2017)09-25_1 PE 610.718v01-00
SEDE

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council introducing a European services e-card and related administrative facilities

21-09-2017 ECON_PA(2017)610729 PE 610.729v01-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0403(COD)

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the legal and operational framework of the European services e-card introduced by Regulation ....[ESC regulation]....

21-09-2017 ECON_PA(2017)610734 PE 610.734v01-00
ECON

Olle LUDVIGSSON

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0402(COD)

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης - Ερώτηση σχετικά με την PSD

21-09-2017 ECON_QZ(2017)610648 PE 610.648v01-00
ECON

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ECON/8/08971