Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

23-01-2019 INTA_OJ(2019)01-23_1 PE 632.836v02-00
INTA

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 - Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

23-01-2019 EMPL_OJ(2019)01-23_1 PE 632.849v02-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

23-01-2019 PECH_OJ(2019)01-23_1 PE 632.884v02-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 - Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

22-01-2019 REGI_OJ(2019)01-22_1 PE 632.918v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 - Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

22-01-2019 AFCO_OJ(2019)01-22_1 PE 632.929v01-00
AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 - Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

21-01-2019 IMCO_OJ(2019)01-21_1 PE 632.773v02-00
IMCO

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast)

18-01-2019 JURI_CM(2019)632978 PE 632.978v01-00
JURI

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2018/0329(COD)

  MINUTES - Thursday 26 April 2018

18-01-2019 CJ01_PV(2018)04-26-1 PE 626.721v01-00
FEMM LIBE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ01/8/12563

  DRAFT AGENDA - Tuesday 29 January 2019 - Tuesday 29 January 2019

18-01-2019 TAX3_OJ(2019)01-29_1 PE 632.939v01-00
TAX3

  DRAFT AGENDA - Monday 4 February 2019 - Monday 4 February 2019

18-01-2019 TAX3_OJ(2019)02-04_1 PE 632.940v01-00
TAX3