Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

12-07-2018 AFCO_PV(2017)07-12-1 PE 615.377v01-00
AFCO

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο AFCO/8/10305

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 - Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

25-06-2018 REGI_OJ(2018)06-25_1 PE 623.697v01-00
REGI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 20 June 2018 - Thursday 21 June 2018

20-06-2018 ENVI_OJ(2018)06-20_1 PE 623.745v02-00
ENVI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 - Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

20-06-2018 REGI_OJ(2018)06-20_1 PE 623.696v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 - Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

20-06-2018 AGRI_OJ(2018)06-20_1 PE 623.733v02-00
AGRI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 20 June 2018 - Thursday 21 June 2018

20-06-2018 PECH_OJ(2018)06-20_1 PE 623.721v02-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 - Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

20-06-2018 AFCO_OJ(2018)06-20_1 PE 623.722v01-00
AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 - Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

19-06-2018 EMPL_OJ(2018)06-19_1 PE 623.669v02-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 - Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

19-06-2018 PEST_OJ(2018)06-19_1 PE 622.297v02-00
PEST

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019

15-06-2018 AGRI_PA(2018)623647 PE 623.647v01-00
AGRI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2018/2046(BUD)