Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 3 Μαίου 2017 - Πέμπτη 4 Μαίου 2017

03-05-2017 ENVI_OJ(2017)05-03_1 PE 603.106v02-00
ENVI

  DRAFT AGENDA - Wednesday 3 May 2017 - Wednesday 3 May 2017

03-05-2017 AFCO_OJ(2017)05-03_1 PE 604.511v01-00
AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 3 Μαίου 2017 - Πέμπτη 4 Μαίου 2017

03-05-2017 SEDE_OJ(2017)05-03_1 PE 604.491v02-00
SEDE

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 2 Μαίου 2017 - Τετάρτη 3 Μαίου 2017

02-05-2017 EMPL_OJ(2017)05-02_1 PE 603.102v02-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 2 Μαίου 2017 - Τετάρτη 3 Μαίου 2017

02-05-2017 AFCO_OJ(2017)05-02_1 PE 603.118v01-00
AFCO

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 2 Μαίου 2017 - Τρίτη 2 Μαίου 2017

02-05-2017 PANA_OJ(2017)05-02_1 PE 602.936v02-00
PANA

  MINUTES - Monday 20 March 2017

28-04-2017 AFET_PV(2017)03-20-1 PE 601.251v01-00
AFET

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο AFET/8/09371

  DRAFT AGENDA - Wednesday 3 May 2017 - Thursday 4 May 2017

28-04-2017 CONT_OJ(2017)05-03_1 PE 604.532v01-00
CONT

  MINUTES - Monday 10 April 2017

28-04-2017 ENVI_PV(2017)04-10-1 PE 603.058v01-00
ENVI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ENVI/8/09531

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

28-04-2017 ENVI_PR(2017)602843 PE 602.843v04-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 05-05-2017