Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 - Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

12-07-2017 PECH_OJ(2017)07-12_1 PE 607.779v01-00
PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 - Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

29-06-2017 REGI_OJ(2017)06-29_1 PE 606.227v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 - Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

29-06-2017 LIBE_OJ(2017)06-29_1 PE 606.241v02-00
LIBE

  DRAFT AGENDA - Wednesday 12 July 2017 - Thursday 13 July 2017

27-06-2017 IMCO_OJ(2017)07-12_1 PE 607.788v01-00
IMCO

  DRAFT AGENDA - Wednesday 12 July 2017 - Wednesday 12 July 2017

27-06-2017 CJ06_OJ(2017)07-12_1 PE 607.805v01-00
TRAN IMCO

  MINUTES - Tuesday 30 May 2017

27-06-2017 FEMM_PV(2017)05-30-1 PE 606.179v01-00
FEMM

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο FEMM/8/09961

  DRAFT AGENDA - Monday 3 July 2017 - Monday 3 July 2017

27-06-2017 PANA_OJ(2017)07-03_1 PE 606.108v01-00
PANA

  REPORT on the 2016 Commission Report on Turkey

26-06-2017 A8-0234/2017 PE 601.216v02-00
AFET

Kati PIRI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο AFET/8/08539

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/2308(INI)

  REPORT Towards a pan-European covered bonds framework

26-06-2017 A8-0235/2017 PE 597.729v02-00
ECON

Bernd LUCKE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ECON/8/08727

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2017/2005(INI)