Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 7 September 2017 - Thursday 7 September 2017

07-09-2017 REGI_OJ(2017)09-07_1 PE 609.479v01-00
REGI

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 - Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017

04-09-2017 CONT_OJ(2017)09-04_1 PE 609.346v02-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 - Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017

04-09-2017 SEDE_OJ(2017)09-04_1 PE 609.301v01-00
SEDE

  MINUTES - Tuesday 11 July 2017

17-08-2017 ECON_PV(2017)07-11-1 PE 609.286v01-00
ECON

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο ECON/8/10281

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 230/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an instrument contributing to stability and peace (COM(2016)447 - 2016/0207(COD))

17-08-2017 JURI_AL(2017)592377 PE 592.377v03-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Έγγραφα που συνδέονται με τη διαδικασία 2016/0207(COD)

  NOTICE TO MEMBERS - Petition 1132/2016 by R. S. (Austrian) on behalf of Jugend am Werk Steiermark GmbH, regarding the participation of people with mental health conditions in the democratic life of the European Union

10-08-2017 PETI_CM(2017)608117 PE 608.117v02-00
PETI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο PETI/8/10481

  NOTICE TO MEMBERS - Petition 0295/2013 by Sandor Asztalos (Hungarian), on air pollution caused by dust from a coal mine near Mezőnyárád, Hungary

09-08-2017 PETI_CM(2017)536062 PE 536.062v02-00
PETI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο PETI/8/00689

  NOTICE TO MEMBERS - Petition No 0043/2014 by Annarita Amoroso (Italian) concerning motorway tolls in Germany

09-08-2017 PETI_CM(2017)557092 PE 557.092v04-00
PETI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο PETI/8/03394

  NOTICE TO MEMBERS - Petition No Petition No 0501/2014 by Domenico Bennardi (Italian) on the La Martella landfill in Matera

09-08-2017 PETI_CM(2017)557392 PE 557.392v03-00
PETI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο PETI/8/03574

  NOTICE TO MEMBERS - Petition No 0641/2014 by Konstantinos Oikonomopoulos (Greek) on non-compliance with environmental standards regarding the impact assessment for the PPP Integrated Waste Management project in the Peloponnese Region

09-08-2017 PETI_CM(2017)557401 PE 557.401v02-00
PETI

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο PETI/8/03574