Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

12-07-2018 AFCO_PV(2017)07-12-1 PE 615.377v01-00
AFCO

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο AFCO/8/10305

  DRAFT AGENDA - Monday 26 February 2018 - Tuesday 27 February 2018

26-02-2018 EMPL_OJ(2018)02-26_1 PE 618.136v03-00
EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 - Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

26-02-2018 PECH_OJ(2018)02-26_1 PE 618.130v01-00
PECH

  DRAFT AGENDA - Monday 26 February 2018 - Monday 26 February 2018

26-02-2018 CJ22_OJ(2018)02-26_1 PE 618.173v01-00
AFCO JURI

  DRAFT AGENDA - Monday 26 February 2018 - Tuesday 27 February 2018

26-02-2018 AFCO_OJ(2018)02-26_1 PE 618.172v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Monday 26 February 2018 - Monday 26 February 2018

21-02-2018 CONT_OJ(2018)02-26_1 PE 618.189v01-00
CONT

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 - Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

21-02-2018 EMPL_OJ(2018)02-21_1 PE 618.079v02-00
EMPL

  DRAFT AGENDA - Tuesday 27 February 2018 - Tuesday 27 February 2018

20-02-2018 AGRI_OJ(2018)02-27_1 PE 618.180v01-00
AGRI DEVE

  MINUTES - Wednesday 24 January 2018

20-02-2018 BUDG_PV(2018)01-24-1 PE 616.827v01-00
BUDG

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο BUDG/8/11949

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Germany – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

20-02-2018 BUDG_PR(2018)618124 PE 618.124v01-00
BUDG

Ingeborg GRÄSSLE

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-02-2018