Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 25 September 2019

25-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-25_1 PE641.186v02-00
ITRE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 - Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

25-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-25_1 PE641.098v02-00
IMCO

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 25 September 2019

25-09-2019 AFCO_OJ(2019)09-25_1 PE641.218v01-00
AFCO

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

24-09-2019 EMPL_OJ(2019)09-24_1 PE641.147v01-00
EMPL

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

19-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-19_1 PE641.124v02-00
TRAN

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

19-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-24_2 PE641.210v02-00
TRAN

 

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 24 September 2019

19-09-2019 LIBE_OJ(2019)09-24_1 PE641.219v01-00
LIBE

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 25 September 2019 - Thursday, 26 September 2019

19-09-2019 SEDE_OJ(2019)09-25_1 PE641.175v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 - Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

18-09-2019 ECON_OJ(2019)09-23_1 PE641.212v01-00
ECON

 

  MINUTES - Monday, 2 September 2019 - Tuesday, 3 September 2019

18-09-2019 IMCO_PV(2019)09-02-1 PE641.150v01-00
IMCO