Αναζήτηση

Αναζήτηση

Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 24 July 2019

24-07-2019 IMCO_OJ(2019)07-24_1 PE639.756v02-00
IMCO

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 24 July 2019

16-07-2019 AFET_OJ(2019)07-24_1 PE639.776v01-00
AFET

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 24 July 2019

16-07-2019 CONT_OJ(2019)07-24_1 PE639.779v01-00
CONT

 

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 23 July 2019

16-07-2019 AGRI_OJ(2019)07-22_1 PE639.782v01-00
AGRI

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 22 July 2019

15-07-2019 BUDG_OJ(2019)07-22_1 PE639.774v01-00
BUDG

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

15-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-15_1 PE639.751v01-00
EMPL

 

  DRAFT AGENDA - Monday, 22 July 2019

12-07-2019 INTA_OJ(2019)07-23_1 PE639.739v01-00
INTA

 

  Bailout of Banca Monte Paschi

12-07-2019 ECON_QZ(2019)639654 PE639.654v01-00
ECON

Markus FERBER

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

12-07-2019 ITRE_PV(2019)07-10-1 PE639.752v01-00
ITRE

 

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

12-07-2019 IMCO_PV(2019)07-10-1 PE639.741v01-00
IMCO