Ακροάσεις


Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

02-04-2019 - Joint Parliamentary Scrutiny on EU Defence Affairs

SEDE 28-03-2019 - 17:36
Joint Parliamentary Scrutiny on EU Defence Affairs

SEDE is organizing a public hearing on 'Joint Parliamentary Scrutiny on EU Defence Affairs' on Tuesday 2nd April, from 14.30 to 16.00, with external experts (Διαβάστε τη συνέχεια)

23-01-2019 - Public hearing on security policies and human rights : difficulties and opportunities

DROI SEDE 17-01-2019 - 15:55
DROI

The main objective of the hearing is to identify human rights challenges and best practices related to EU security policies in third countries. (Διαβάστε τη συνέχεια)

03-12-2018 - Russian influence in South-East Europe

SEDE 18-02-2019 - 10:07
Public Hearing - Russian influence in South-East Europe

SEDE organized a public hearing on 'Russian influence in South-East Europe' on Monday 3r December, from 17.00 to 18.30, with external experts (Διαβάστε τη συνέχεια)

20-11-2018 - The threats posed by drones to Europe's armed forces

SEDE 27-11-2018 - 14:59
The threats posed by drones to Europe's armed forces

SEDE organized a public hearing on 'The threats posed by drones to Europe's armed forces' on Tuesday 20 November 2018, from 09.30 to 11.00, with external experts (Διαβάστε τη συνέχεια)

10-10-2018 - Artificial intelligence and its future impact on security

SEDE 27-11-2018 - 14:59
Artificial intelligence

SEDE organized a public hearing on 'Artificial intelligence and its future impact on security' on Wednesday 10 October 2018, from 09.00 to 11.30, with four external experts (Διαβάστε τη συνέχεια)

15-05-2018 - Soldiers' rights in EU Member States

SEDE 27-11-2018 - 14:58
photo of soldiers, paragraphs and logo of European Parliament

SEDE organized a public hearing on soldiers' rights in EU Member States with representatives of the European Organisation of Military Associations (EUROMIL) and the Geneva Centre for the Democratic control of Armed Forces (DCAF). (Διαβάστε τη συνέχεια)

07-12-2017 - Public hearing on North Korea

SEDE AFET 11-12-2017 - 15:47
North Korean soldiers at a military parade in Pyongyang

On 7 December 2017, AFET/SEDE will hold an extraordinary joint hearing on North Korea to discuss the continuing deterioration of the security situation on the Korean Peninsula. The aim of the hearing is to assess the threat posed by the DPRK's nuclear and ballistic missile build-up and possible consequences for the global non-proliferation regime. Members will also analyse different options for the EU and international community to prevent further escalation of the crisis. (Διαβάστε τη συνέχεια)

22-11-2017 - The security dimension of climate change - what implications for CSDP?

SEDE 21-12-2017 - 13:10
Military conflict in Africa showing soldier carrying a machine gun

On 22 November, the Subcommittee will discuss, with the involvement of 3 experts, risks and trends and their security implications for the EU as well as EU efforts to mitigate the security relevant effects of climate change. It will also examine to what extent increased economic/military activities, impact on desertification, land degradation, water and food scarcity can be linked to climate change and what major effects they have on EU security. (Διαβάστε τη συνέχεια)

11-10-2017 - The Militarisation in the Black Sea

SEDE 10-10-2017 - 12:16
war ship

On 11 October, SEDE will hold a public hearing on the militarisation in the Black Sea. The hearing is timely, as the regional security situation on the eastern flank has become very challenging for the EU and NATO. It will focus on the security situation following the Russian illegal annexation of Crimea and the conflict in Eastern Ukraine. Furthermore, the hearing will analyse the military strategic consequences of the conflicts and the possibilities to foster stability and cooperation. (Διαβάστε τη συνέχεια)

04-09-2017 - Security developments in the post-Soviet space, particularly in Ukraine and Belarus

SEDE 12-09-2017 - 09:46
SEDE Hearing Security developments in the post-Soviet space, particularly in Ukraine and Belarus

The continued fragile security situation in Eastern Europe and the resurgence of Russian power politics prompts the Subcommittee on Security and Defence to examine, also in the context of the upcoming Russian-Belorussian military exercise "Zapad 2017" to take place in Belorussia in mid-September and close to the EU's external borders, various angles of the ongoing development in the post-Soviet space, which impact on regional stability and beyond. (Διαβάστε τη συνέχεια)

Εκπομπές της ημέρας

Καμία εκπομπή σήμερα

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα έγγραφα