Αναζήτηση

Αναζήτηση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

08-04-2019 SEDE_PV(2019)04-02-1 PE637.528v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

27-03-2019 SEDE_OJ(2019)04-02_1 PE637.393v01-00
SEDE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

26-03-2019 SEDE_PV(2019)03-14-1 PE637.196v01-00
SEDE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

21-03-2019 SEDE_PV(2019)01-23-1 PE634.548v02-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019

08-03-2019 SEDE_OJ(2019)03-14_1 PE636.308v01-00
SEDE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

07-03-2019 SEDE_PV(2019)02-19-1 PE636.152v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

11-02-2019 SEDE_OJ(2019)02-19_1 PE634.797v01-00
SEDE

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

16-01-2019 SEDE_OJ(2019)01-23_1 PE632.947v01-00
SEDE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

15-01-2019 SEDE_PV(2018)12-03-1 PE631.873v01-00
SEDE

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 - Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

11-12-2018 SEDE_PV(2018)11-19-1 PE630.632v01-00
SEDE