Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

The Scrutiny of the European Defence Fund by the European Parliament and national parliaments
01-04-2019 Μελέτη

EU preparedness against CBRN weapons
29-01-2019 Μελέτη

EU Defence: The White Book implementation process
12-12-2018 Μελέτη

European armaments standardisation
31-10-2018 Μελέτη

Countering hybrid threats: EU and the Western Balkans case
06-09-2018 Μελέτη

The future of the European Defence Agency (EDA)
18-07-2018 Λεπτομερής ανάλυση

The further development of the Common Position 944/2008/CFSP on arms exports control
16-07-2018 Μελέτη

Policy Departments' Monthly Highlights - July 2018
02-07-2018 Εν συντομία

Policy Departments' Monthly Highlights - June 2018
11-06-2018 Εν συντομία

EU-Japan cooperation on global and regional security - a litmus test for the EU's role as a global player?
11-06-2018 Λεπτομερής ανάλυση