Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Εκπομπές της ημέρας

Απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων της επιτροπής

Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη

23-03-2017 - 14:08
EMPL Συνεδρίαση
23-03-2017 - 14:06
LIBE Συνεδρίαση
23-03-2017 - 10:48
EMPL Συνεδρίαση

Άλλες πηγές

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να ανταλλάσσουν απόψεις μαζί τους σχετικά με κοινοβουλευτικές δραστηριότητες ή θέματα επικαιρότητας.

Προσανατολισμένες στην ΕΕ

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Η Αξιολόγηση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Επικοινωνία

Τμήματα Πολιτικής

 • Οικονομική και επιστημονική πολιτική
 • Επιτροπές: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
 • Διαρθρωτική πολιτική και πολιτική συνοχής
 • Επιτροπές: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
 • Δικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις
 • Επιτροπές: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
 • Προϋπολογισμός
 • Επιτροπές: BUDG-CONT
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιτροπές: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης

Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 • Εκτίμηση Επιπτώσεων
 • Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία
 • Επιστημονική επάρκεια (STOA)