Ακροάσεις

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

24-01-2019 - Alleged financial crimes, tax evasion and tax avoidance in Slovakia

TAX3 25-02-2019 - 17:27
Public hearing on “Alleged financial crimes, tax evasion and tax avoidance in Slovakia”

On 24 January 2019, the TAX3 Committee will hold a hearing on “Alleged financial crimes, tax evasion and tax avoidance in Slovakia”. Investigative journalist Jan Kuciak and his partner Martina Kusnirova were shot dead in February in what was the first targeted killing of a reporter in the country's history. Mr Kuciak, who was 27 at the time of his murder, had been investigating alleged financial crimes and tax frauds.

The Committee has invited to this hearing the Slovak General Prosecutor's Office, the Financial Directorate of Slovakia, and an investigative journalist.

Τοποθεσία : Paul Henri Spaak (PHS) 4B001, Brussels

  Biographies of the speakers

Mr Peter Bárdy, Editor-in-chief of the news portal “aktuality.sk”

   Presentation

Mr Ladislav Hanniker, General Director of the Fight against Frauds and Risk Analysis Section, and Mr Lubomir Provaznik, Director of the Criminal Office, Financial Directorate of Slovakia

   Presentation

Mr Maros Zilinka, Head of the Economic Criminality Department of the Special Prosecutor Office, General Prosecutor's Office, and Mr Radovan Kajaba, Head of the Criminal Department of the General Prosecutor's Office

   Statement

Background documents

   Report on the ad hoc delegation to Slovakia of 12 March 2018 - Committees on Budgetary Control and on Civil Liberties, Justice and Home Affairs