Ακροάσεις

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ

Oι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα και τους λόγους των ομιλητών.

05-02-2019 - Impact of tax evasion and money laundering on local real estate markets

TAX3 25-02-2019 - 17:28
TAX3 Hearing on “Impact of tax evasion and money laundering on local real estate markets, in particular in European cities"

Accommodation is an important part of citizens spending that price increase in real estate impacts.

On 5 February 2019, the TAX3 committee will hold a public debate on the impact of tax evasion and money laundering on local real estate markets, in particular in European cities. Two panels composed of experts will address how money laundering through real estate impact price levels. Then discussion will address the possible way to fight against price increase in the real estate sector.

Τοποθεσία : Paul Henri Spaak (PHS) 7C050 - Brussels

  Biographies of the experts

Ms Janet Sanz, Vice-Mayor of Barcelona and Member of the City Council in charge of Real Estate, Environment and Mobility

   Presentation

Ms Ilse Verker, Head of Unit at the department of Public Order and Security, responsible for the Programme on Illegal Money Flows and Undermining, City Council of Amsterdam.

   Presentation
   Replies to the written questions

Mr. Christoph Trautvetter, Public policy expert at Netzwerk Steuergerechtigkeit

   Presentation
   Statement

Mr Nilmesh Baruah, CTPA’s Senior Tax and Crime Advisor - OECD

   Presentation
   Statement

Mr Max Heywood, Financial transparency international representative

Background documents

   European Parliament Research Service's briefing on the Understanding money laundering through Real State transactions