Αναζήτηση

Αναζήτηση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

22-11-2018 TERR_PV(2018)11-13-1 PE630.527v01-00
TERR

 

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τα πορίσματα και τις συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία

21-11-2018 A8-0374/2018 PE621.073v02-00
TERR

Monika HOHLMEIER, Helga STEVENS

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

07-11-2018 TERR_OJ(2018)11-13_1 PE630.416v01-00
TERR

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018

11-10-2018 TERR_PV(2018)10-04-1 PE628.566v01-00
TERR

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

11-10-2018 TERR_PV(2018)10-09-1 PE628.633v01-00
TERR

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018

02-10-2018 TERR_PV(2018)07-05-1 PE625.389v01-00
TERR

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 - Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018

02-10-2018 TERR_PV(2018)07-11-1 PE625.550v01-00
TERR

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018

24-09-2018 TERR_OJ(2018)10-04_1 PE627.902v01-00
TERR

 

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

24-09-2018 TERR_OJ(2018)10-09_1 PE627.903v01-00
TERR

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 350 - Σχέδιο έκθεσης σχετικά με τα πορίσματα και τις συστάσεις της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία

18-09-2018 TERR_AM(2018)627791 PE627.791v02-00
TERR

Monika HOHLMEIER, Helga STEVENS