Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2018
10-09-2018 Εν συντομία

Policy Departments' Monthly Highlights - June 2018
11-06-2018 Εν συντομία

Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses
04-06-2018 Μελέτη

The return of foreign fighters to EU soil: Ex-post evaluation
15-05-2018 Μελέτη

Counter Terrorism and External Border Management in Italy
15-05-2018 Λεπτομερής ανάλυση

EU Civil Protection Responding to CBRN Incidents and Attacks
03-05-2018 Λεπτομερής ανάλυση

Member States’ Preparedness for CBRN Threats
03-05-2018 Μελέτη

The Mechanisms of Prevention and Detection of CBRN Illegal Material Transfers Across Borders and Within the EU
03-05-2018 Μελέτη

Research of the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs and the EPRS in the Fields of Responsibilities of the Special Committee on Terrorism
06-10-2017 Λεπτομερής ανάλυση