Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε προσεχείς συνεδριάσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες της επιτροπής, ανά είδος συνεδρίασης. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

02-09-2019

15:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

03-09-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

23-09-2019

15:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

02-10-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

02-10-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

03-10-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

06-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

06-11-2019

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING

07-11-2019

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P1A002

+ Τακτική συνεδρίαση

+ ORDINARY MEETING