Σχέδια ημερησίων διατάξεων


Σχέδια ημερησίων διατάξεων λέγονται οι δημοσιευμένες ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη των επιτροπών διαβουλεύονται, ανταλλάσσουν απόψεις και ψηφίζουν σχέδια νομοθετικών κειμένων και τροπολογίες ενώ, συχνά, έχουν συζητήσεις με εμπειρογνώμονες. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής, στη σειρά εξέτασης των θεμάτων στη συνεδρίαση, δεν περιλαμβάνονται πάντοτε στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα σχέδια ημερησίων διατάξεων.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 - Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

08-04-2019 TRAN_OJ(2019)04-11_1 PE 637.311v03-00
TRAN

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/15867

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 2 Απριλίου 2019 - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

29-03-2019 TRAN_OJ(2019)04-02_1 PE 637.427v01-00
TRAN

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/15907

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

19-03-2019 CJ05_OJ(2019)03-25_1 PE 637.264v01-00
TRAN ITRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ05/8/15860

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 - Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

18-03-2019 TRAN_OJ(2019)03-18_1 PE 636.271v02-00
TRAN

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/15660

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 - Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

21-02-2019 TRAN_OJ(2019)03-04_2 PE 636.132v01-00
TRAN

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/15523