Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
Latest news

The next TRAN meeting will take place from Monday 19 January 15:00 p.m. to Tuesday 20 January 18:30 p.m. in Brussels in JAN 6Q2 (Jozsef Antall building). The meeting will be webstreamed.
 
Briefings on commitments made at the hearing by Commissioners-designate
 
Violeta Bulc - Commissioner for Transport
Karmenu Vella  - Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries
Jyrki Katainen - Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

   
 
Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
1. τα ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη κοινής πολιτικής για τις σιδηροδρομικές, οδικές, εσωτερικές πλωτές, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, και ειδικότερα::
 
α) τους κοινούς κανόνες οι οποίοι πρέπει να ισχύουν στις μεταφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) την καθιέρωση και ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των υποδομών μεταφορών,
γ) την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών και τις σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των μεταφορών,
δ) την ασφάλεια των μεταφορών,
ε) τις σχέσεις με διεθνείς φορείς και οργανισμούς μεταφορών,
στ) τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας και την κοινή επιχείρηση SESAR·
 
2. τις ταχυδρομικές υπηρεσίες·
 
3. τον τουρισμό.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα μέλη και τις εργασίες της επιτροπής, της οποίας προεδρεύω από τις 7 Ιουλίου 2014.  
 
Η Επιτροπή TRAN, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, είναι ισότιμος εταίρος μαζί με το Συμβούλιο ως προς τη σύνταξη διατάξεων στους τομείς μεταφορών, τουρισμού και ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 
Σκοπός της εργασίας μας είναι να διασφαλίζεται η κινητικότητα και ταυτόχρονα να προστατεύεται το κλίμα, διότι ο τομέας μεταφορών όχι μόνο είναι υπεύθυνος για το 24% όλων των εκπομπών CO2 της ΕΕ αλλά επιπλέον έχει αυξήσει τις εκπομπές του από το 1990 κατά 28%. Στο ίδιο διάστημα τα νοικοκυριά έχουν καταφέρει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 24%, η δε βιομηχανία ακόμη και κατά 32%. Χωρίς αλλαγές στην κινητικότητα δεν θα μπορέσουμε επομένως να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή.
 
Χρειαζόμαστε αποδοτικές και αξιόπιστες υποδομές, δίκαιους κανόνες για το σύνολο του τομέα μεταφορών, τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές για την ασφάλεια και  δεσμευτικά δικαιώματα για όσους ταξιδεύουν εντός της Ευρώπης.
 
Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού το έχει αναγνωρίσει αυτό από καιρό  και θέτει ως αποστολή της να εγγυάται μία καθαρή, ασφαλή και οικονομικά προσιτή κινητικότητα εντός της Ευρώπης και εκτός αυτής.
 
Michael Cramer