Αρχική σελίδα

 
Τελευταία νέα
 
Next TRAN meeting

The next TRAN meeting will take place from Monday 3 November 15:00 p.m. to Tuesday 4 November 18:30 p.m. in Brussels in P1A002 (Paul-Henri Spaak building). The meeting will be webstreamed.
 
 

   
 
Μη χάσετε:
 
Presentation of the study on investments in large TEN-T projects

A provisional version of the update of the 2013 study on 'investments in large TEN-T projects' will be presented to the TRAN Committee on 04.11.14.
 
This update adds five new case studies to the analysis, three of which dealing with mega projects that are still in the planning or in early implementation phase: Lyon-Turin, Iron-Rhine and S21/Stuttgart-Ulm. The update also shows that not all lessons from the past have been learned, in particular as regards the need for early and transparent public participation. The study will be finalized following the presentation.

 
Αναλυτικά
 
Exchange of views with EMSA Executive Director

The TRAN Committee will hold an exchange of views with Marku Mylly, Executive Director of the European Maritime Safety Agency in the next meeting. The presentation will take place on 04.11.14 from 11:00-12:00 in P1A002 (Paul-Henri Spaak building).

 
Αναλυτικά
 
Cross-border exchange of information on road safety

The Commission proposal aims at improving road safety by providing the Member States with mutual access to each other's vehicle registration data. This would allow them to identify drivers when they commit traffic offences abroad.
 
The Rapporteur will present her draft report in the next TRAN Committee meeting on 03.11.14.

   
Hearing on European road toll systems for private vehicles

The TRAN Committee will hold a hearing on the European road toll systems for private vehicles on 04.11.14 from 15:30-19:00 in room P1A002 (Paul-Henri Spaak building).
 
The event will be organised in two parts:
  • Road financing and legal aspects
  • Toll systems in Europe - case studies
 
If you wish to attend, please send an email to tran-secretariat@europarl.europa.eu by 30.10.14.

   
 
Τελευταία ανακοινωθέντα Τύπου
Όλες οι μαγνητοσκοπήσεις  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 
Επιτροπή αρμόδια για:
 
1. τα ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη κοινής πολιτικής για τις σιδηροδρομικές, οδικές, εσωτερικές πλωτές, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, και ειδικότερα::
 
α) τους κοινούς κανόνες οι οποίοι πρέπει να ισχύουν στις μεταφορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) την καθιέρωση και ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των υποδομών μεταφορών,
γ) την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών και τις σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των μεταφορών,
δ) την ασφάλεια των μεταφορών,
ε) τις σχέσεις με διεθνείς φορείς και οργανισμούς μεταφορών,
στ) τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας και την κοινή επιχείρηση SESAR·
 
2. τις ταχυδρομικές υπηρεσίες·
 
3. τον τουρισμό.
 
Εκπομπές της ημέρας
 
Καμία εκπομπή σήμερα  
Οπτικοακουστική βιβλιοθήκη
 
Καλωσόρισμα
 
 

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα μέλη και τις εργασίες της επιτροπής, της οποίας προεδρεύω από τις 7 Ιουλίου 2014.  
 
Η Επιτροπή TRAN, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, είναι ισότιμος εταίρος μαζί με το Συμβούλιο ως προς τη σύνταξη διατάξεων στους τομείς μεταφορών, τουρισμού και ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 
Σκοπός της εργασίας μας είναι να διασφαλίζεται η κινητικότητα και ταυτόχρονα να προστατεύεται το κλίμα, διότι ο τομέας μεταφορών όχι μόνο είναι υπεύθυνος για το 24% όλων των εκπομπών CO2 της ΕΕ αλλά επιπλέον έχει αυξήσει τις εκπομπές του από το 1990 κατά 28%. Στο ίδιο διάστημα τα νοικοκυριά έχουν καταφέρει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 24%, η δε βιομηχανία ακόμη και κατά 32%. Χωρίς αλλαγές στην κινητικότητα δεν θα μπορέσουμε επομένως να σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή.
 
Χρειαζόμαστε αποδοτικές και αξιόπιστες υποδομές, δίκαιους κανόνες για το σύνολο του τομέα μεταφορών, τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές για την ασφάλεια και  δεσμευτικά δικαιώματα για όσους ταξιδεύουν εντός της Ευρώπης.
 
Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού το έχει αναγνωρίσει αυτό από καιρό  και θέτει ως αποστολή της να εγγυάται μία καθαρή, ασφαλή και οικονομικά προσιτή κινητικότητα εντός της Ευρώπης και εκτός αυτής.
 
Michael Cramer