Πρακτικά


Τα πρακτικά χρησιμεύουν ως μια περίληψη των συζητήσεων και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Εγκρίνονται συνήθως στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα πλέον πρόσφατα πρακτικά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για όλα τα διαθέσιμα πρακτικά.
Μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα έγγραφα των συνεδριάσεων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

03-10-2019 TRAN_PV(2019)09-24-2 PE641.256v01-00
TRAN

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

26-09-2019 TRAN_PV(2019)09-19-1 PE641.226v01-00
TRAN