Αναζήτηση

Αναζήτηση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

16-04-2019 CJ05_PV(2019)03-25-1 PE 637.400v01-00
TRAN ITRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ05/8/15860

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

16-04-2019 TRAN_PV(2019)04-11-1 PE 638.465v01-00
TRAN

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/15867

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 8 Απριλίου 2019

10-04-2019 TRAN_PV(2019)04-08-1 PE 637.561v01-00
TRAN

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/15762

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 - Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

08-04-2019 TRAN_OJ(2019)04-11_1 PE 637.311v03-00
TRAN

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/15867

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

08-04-2019 TRAN_PV(2019)04-02-1 PE 637.505v01-00
TRAN

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/15907

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Τρίτη 2 Απριλίου 2019 - Τρίτη 2 Απριλίου 2019

29-03-2019 TRAN_OJ(2019)04-02_1 PE 637.427v01-00
TRAN

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/15907

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019

20-03-2019 TRAN_PV(2019)03-18-1 PE 637.242v01-00
TRAN

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο TRAN/8/15660

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Δευτέρα 25 Μαρτίου 2019

19-03-2019 CJ05_OJ(2019)03-25_1 PE 637.264v01-00
TRAN ITRE

Σχετικά έγγραφα στον φάκελλο CJ05/8/15860