Αναλύσεις τεκμηρίωσης

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει τις έρευνες που διεξήγαγαν οι διάφορες υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε τις μελέτες, τις λεπτομερείς αναλύσεις και τα ενημερωτικά σημειώματα που εκπόνησαν τα θεματικά τμήματα, η Μονάδα Υποστήριξης της Οικονομικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Εκτίμησης Αντικτύπου και Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας. Τα συγκεκριμένα έγγραφα αποσκοπούν στην υποστήριξη του έργου των διαφόρων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Αναλυτικότερα

Πώς να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση

Policy Departments' Monthly Highlights - February 2019
11-02-2019 Εν συντομία

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2019
14-01-2019 Εν συντομία

Research for TRAN Committee: Transport and tourism in Belgium, France and the Netherlands
29-11-2018 Briefing

Research for TRAN Committee - Modal shift in European transport: a way forward
29-11-2018 Μελέτη

Research for TRAN Committee - Overtourism: impact and possible policy responses
15-10-2018 Μελέτη

Research for TRAN Committee - Transport and Tourism in China
15-10-2018 Briefing

Research for TRAN Committee - BREXIT: transport and tourism - the consequences of a no-deal scenario
26-09-2018 Μελέτη

Research for TRAN Committee - Transport and Tourism in Poland
14-09-2018 Briefing

Improving road infrastructure safety management
13-07-2018 Briefing

Research for TRAN Committee - Charging infrastructure for electric road vehicles
20-06-2018 Μελέτη