Muudatusettepanekud


Kui parlamendikomisjonile esitatakse raporti või arvamuse projekt või õigusakti ettepanek, on parlamendiliikmetel võimalus esitada muudatusettepanekuid (sh eelarve muudatusettepanekuid). Parlamendikomisjon määrab muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Seejärel pannakse esitatud muudatusettepanekud parlamendikomisjoni koosolekul arutlusele ja hääletusele. Vastuvõetud muudatusettepanekud lisatakse eelnõusse ja nii saab sellest lõplik tekst. Siin lehel on parlamendikomisjoni liikmete esitatud muudatusettepanekud enne nende hääletust.
Kõik olemasolevad muudatusettepanekud leiate otsingu abil.

Mõned dokumendid ei ole Teie keeles kättesaadavad. Need pakutakse Teile automaatselt mõnes teises keeles. Need dokumendid on märgistatud asenduskeele sümboliga (nt ).

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–25 - Arvamuse projekt Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

20-11-2019 AFCO_AM(2019)643228 PE643.228v02-00
AFCO

Pascal DURAND

  AMENDMENTS 1 - 45 - Draft opinion on the implementation of the common security and defence policy – annual report 2018

19-11-2019 AFCO_AM(2019)643190 PE643.190v02-00
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS

EELARVE MUUDATUSETTEPANEKUD 2020. aasta eelarve

30-08-2019 AFCO_AB(2019)640653 PE640.653v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–7 - Arvamuse projekt Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

14-08-2019 AFCO_AM(2019)639934 PE639.934v01-00
AFCO

Antonio TAJANI