Viimased uudised

Transparency, accountability and integrity in the EU institutions

26-11-2015 - 14:20
MEPs demand more transparency and regulation for hedge funds, special investment vehicles and alike.

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Järgmised ülekanded

03-12-2015 09:00 / 12:30 AFCO
03-12-2015 15:00 / 18:30 AFCO

Multimeedia arhiiv

19-11-2015 - 15:12
AFCO Koosolek
19-11-2015 - 09:15
AFCO Koosolek

Tervitussõnad

Ms Danuta Hübner

Tere tulemast põhiseaduskomisjoni veebilehele!

Parlament keskendub 2014.–2019. aasta ametiajal Euroopa Liidu tuleviku jaoks olulistele institutsioonilistele aspektidele. Hindame jätkuvalt Lissaboni lepingu uuenduste elluviimist ja esitame selle alusel ettepanekuid uute muudatuste tegemiseks. Hindame pärast 2008. aasta kriisi võetud meetmeid ja kaalutleme sellest lähtuvalt, kas lepingut on vaja uuesti reformida. Eesmärk on ühelt poolt ühendada majandus- ja rahaliidu valitsustevahelise stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu sätted ELi õigusraamistikuga, milleks võib vaja minna lepingu muutmist, ning teiselt poolt kindlustada euroala majandusjuhtimise demokraatlik legitiimsus. Üks suur ülesanne on tagada, et euroala tugevam integratsioon ei kahjustaks ELi terviklikkust.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

Lingid