Viimased uudised

26-03-2015 - 10:22
Committee Meeting

The AFCO meeting took place on 16 April 2015 from 10:00 to 12:30 and from 15:00 to 18:30.

Tähtsündmused

Fundamental rights in the European Union (2013-2014)

15-04-2015 - 16:51
Human rights in external policy

On 16.04.2015, the committee exchanged views on Mr Jáuregui Atondo opinion on "the situation of fundamental rights in the European Union (2013-2014)"

European Fund for Strategic Investments

15-04-2015 - 15:27

The opinion of Ms Hübner on the "European Fund for Strategic Investments" was discussed during the AFCO committee meeting on 17.03.2015 and was adopted during AFCO 16.04.2015 committee meeting.

Subsidiarity and proportionality

15-04-2015 - 15:23
All the thorny debates and celebratory moments of the year put in a 3-minute nutshell for you.

The amendments tabled on the draft opinion of Mr Ujazdowski on the "Annual reports 2012-2013 on subsidiarity and proportionality" was considered in AFCO on 16.04.2015

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

15-04-2015 - 15:22
Top story icon

On 16.04.2015, the draft opinion of Mr. Esteban González Pons on "Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)" was adopted in AFCO.

Monitoring the application of EU Law (2012-2013)

15-04-2015 - 12:14
Law

The draft opinion of Mr Castaldo on the"30th and 31st annual reports on monitoring the application of EU Law (2012-2013) was discussed in AFCO on 16.04.2015

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

16-04-2015 - 15:07
AFCO Koosolek
16-04-2015 - 10:12
AFCO Koosolek

Tervitussõnad

Ms Danuta Hübner

Tere tulemast põhiseaduskomisjoni veebilehele!

Parlament keskendub 2014.–2019. aasta ametiajal Euroopa Liidu tuleviku jaoks olulistele institutsioonilistele aspektidele. Hindame jätkuvalt Lissaboni lepingu uuenduste elluviimist ja esitame selle alusel ettepanekuid uute muudatuste tegemiseks. Hindame pärast 2008. aasta kriisi võetud meetmeid ja kaalutleme sellest lähtuvalt, kas lepingut on vaja uuesti reformida. Eesmärk on ühelt poolt ühendada majandus- ja rahaliidu valitsustevahelise stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu sätted ELi õigusraamistikuga, milleks võib vaja minna lepingu muutmist, ning teiselt poolt kindlustada euroala majandusjuhtimise demokraatlik legitiimsus. Üks suur ülesanne on tagada, et euroala tugevam integratsioon ei kahjustaks ELi terviklikkust.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

Lingid