Algus

 
Viimased uudised
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will be held on Wednesday, 19 March 2014, from 09h00 to 12h30 and from 15h00 to 18h30 and on Thursday, 20 March from 09h00 to 12h30 in meeting room ASP 1G-3.
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Tähtsündmused
 
Press Statement on recent visit to Qatar, Doha 24 March 2014

Joint statement of the European Parliament's Delegation for Relations with the Arab Peninsula and the Ad-hoc Delegation on the situation of migrant workers
The European Parliament’s standing Delegation for relations with the Arab Peninsula (DARP), and the Ad hoc delegation on the situation of migrant workers  conducted a visit to Qatar on 23-25 March 2014.
 
Please find below a link to the full statement.
 

   
 
Esitlus ja pädevused
 
Inimõiguste allkomisjon on väliskomisjoni allkomisjon. Selle vastutusala on toodud väliskomisjoni vastutusala kirjelduse viiendas lõigus:
 
    "inimõiguste, vähemuste õiguste ja demokraatlike väärtuste edendamisega seotud küsimused kolmandates riikides. Selles küsimuses toetab komisjoni tegevust inimõiguste allkomisjon. Piiramata asjakohaste eeskirjade kohaldamist, kutsutakse allkomisjoni koosolekutele teiste sama valdkonnaga tegelevate parlamendikomisjonide liikmeid ja asutuste esindajaid."
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Tere tulemast inimõiguste allkomisjoni veebilehele! Komisjon moodustati 2004. aastal ja nüüdseks on sellest saanud oluline platvorm Euroopas, mis tegeleb inimõiguste kaitsega üle maailma.
 
Allkomisjon, mida lühidalt nimetatakse DROI, korraldab kuulamisi ja arutelusid kõigil inimõigustega seotud teemadel. Arutelude tulemusena võtab komisjon vastu raporteid ja resolutsioone, andes nii oma panuse rahvusvahelisse debatti sellistel teemadel nagu surmanuhtlus, piinamine või võitlus karistamatuse vastu. Komisjon püüab võimalikult kiiresti reageerida inimõiguste rikkumistele üle maailma, rääkides enimkannatanute eest.
 
Lisaks koostab allkomisjon inimõiguste aastaaruande, milles võetakse vaatluse alla inimõiguste olukord maailmas. Allkomisjoni töö teine kõrgpunkt on igal aastal välja antav Sahharovi auhind mõttevabaduse eest, mis määratakse detsembrikuus mõnele inimõiguste ja põhivabaduste eest võitlevale isikule või organisatsioonile. 2013. aastal tähistatakse auhinna 25. aastapäeva.
 
Veebilehel saab jälgida komisjoni koosolekute võrguülekandeid ja on võimalik alla laadida komisjoni dokumente. Peame väga tähtsaks üldsuse juurdepääsu meie tööle, sest hindame kõrgelt inimõiguste kaitsjatelt, kodanikelt ja valitsusvälistelt organisatsioonidelt saadud tagasisidet ja ajakohastatud teavet.