Algus

 
Viimased uudised
 
What's new?

The next EMPL Committee meeting will take place on 29-30 September 2014 in Brussels.
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
 

   
 
Tähtsündmused
 
Vote on general budget 2015

On 3 September Members voted on the draft opinion of Maria Arena (S&D-BE) and the figures on the general budget for the financial year 2015. EMPL priorities for next year are youth employment, training and further education, job-creation, high-level of quality and sustainable employment, social exclusion, entrepreneurship and Social Business Initiative, health and safety at work and the social dimension of EMU. Several pilot projects and preparatory actions have been adopted.

   
European Semester for economic policy coordination: implementation of 2014 priorities

On 29 September EMPL committee will discuss the 255 amendments and compromises on the draft opinion of Sergio Gutiérrez-Prieto (S&D-ES), containing suggestions about the implementation of the policy priorities for 2014 and vote on it the day after. The vote in Plenary is expected for the second October session.
Procedure: 2014/2059(INI))
 

   
 
Viimased pressiteated
Vaata kõiki  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE TRAN PECH AGRI 04-09-2014 - 15:03  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2 and 3 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July. This text will be updated after each session.

Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1.    tööhõivepoliitika ja kõik sotsiaalpoliitika aspektid, sealhulgas töötingimused, sotsiaalkindlustus, sotsiaalne kaasamine ja sotsiaalkaitse;
2.    töötajate õigused;
3.    töötervishoiu ja tööohutuse meetmed;
4.    Euroopa Sotsiaalfond;
5.    kutseõppepoliitika, kaasa arvatud kutsekvalifikatsioonid;
6.    töötajate ja pensionäride vaba liikumine;
7.    sotsiaaldialoog;
8.    kõik diskrimineerimise vormid töökohal ja tööturul, välja arvatud sooline diskrimineerimine;
9.    suhted järgmiste organitega:
-    Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop),
-    Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond,
-    Euroopa Koolitusfond,
-    Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur,
 samuti suhted muude asjaomaste liidu asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimehe tervitussõnad
 
 

Tere tulemast tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni veebilehele. Olen valitud selle komisjoni esimeheks.
 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni peamised vastutusalad on tööhõivepoliitika ja kõik sotsiaalpoliitika aspektid, sealhulgas töötingimused, kutseõpe ning töötajate ja pensionäride vaba liikumine.
 
Tööhõive ja sotsiaalkomisjon koosneb 55 liikmest, kes esindavad Euroopa Parlamendi eri fraktsioone. Komisjoni tööd korraldavad esimees, 4 aseesimeest ja koordinaatorid, kelle nimetavad ametisse fraktsioonid, et siduda komisjoni töö vastava poliitilise ühenduse eelistustega.
 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon teeb tihedat koostööd nõukogu, Euroopa Komisjoni, teiste institutsioonide ja kodanikuühiskonna esindajatega, et välja töötada ja kindlaks määrata õigusraamistik oma vastutusaladel. Parlamendi praeguse koosseisu ametiajal hõlmavad need vastutusalad väga erinevaid tegevusi, nagu võitlus töötuse, eelkõige noorte töötuse vastu, võitlus ebakindlate töökohtade vastu, sellise väärkohtlemise tõkestamine nagu mitteametlik töötamine või töötajate kaitseks loodud seadustest kõrvalehoidmine, samuti töötervishoidu ja -ohutust käsitlevate eeskirjade parandamine.
 
Meie veebilehte ajakohastatakse pidevalt, et teavitada teid meie komisjoni tegevusest. Võite jälgida ka meie koosolekuid veebilehe EP Live vahendusel.
 
Meeldivat tutvumist!
 
Thomas Händel