Algus

 
Viimased uudised
 
What's new?

The next EMPL Committee meeting will take place on 4 November 2014 from 09.00 to 12.30 and from 15.30 to 19.00 in room József Antall (4Q2), Brussels.
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
 

   
 
Tähtsündmused
 
European Platform: prevention and deterrence of undeclared work

EMPL committee will hold an exchange of views with stakeholders and the Commission about the European Platform for prevention and deterrence of undeclared work. The discussion will feed into the draft report of Georgi Pirinski (S&D - BG), which will be presented at an upcoming committee meeting.

   
Employment and social aspects of the EU2020 strategy

On 4 November EMPL will vote on an oral question and a draft motion for a resolution on the employment and social aspects of the EU2020 Strategy and the166 amendments tabled to it. The aim is to call on the Commission to take into account the outcome of the on-going public consultation before publishing concrete proposals for the mid-term review of the strategy. The adopted text will be tabled to the Plenary and the debate and vote is scheduled for the November II session. 

   
Summary of the 16 October meeting

At its meeting on 16 October, EMPL committee discussed the employment and social aspects of the EU2020 strategy, the EU Strategic Framework on Health and Safety at Work 2014-2020, and exchanged views on the implementation of the Racial Equality Directive and Employment Equality Directive. The committee will table oral questions on all these items to an upcoming Plenary session. EMPL also adopted two opinions in letter forms about and Irish and a Greek application for the mobilisation of the European Globalisation adjustment Fund.

   
 
Viimased pressiteated
Vaata kõiki  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1.    tööhõivepoliitika ja kõik sotsiaalpoliitika aspektid, sealhulgas töötingimused, sotsiaalkindlustus, sotsiaalne kaasamine ja sotsiaalkaitse;
2.    töötajate õigused;
3.    töötervishoiu ja tööohutuse meetmed;
4.    Euroopa Sotsiaalfond;
5.    kutseõppepoliitika, kaasa arvatud kutsekvalifikatsioonid;
6.    töötajate ja pensionäride vaba liikumine;
7.    sotsiaaldialoog;
8.    kõik diskrimineerimise vormid töökohal ja tööturul, välja arvatud sooline diskrimineerimine;
9.    suhted järgmiste organitega:
-    Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop),
-    Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond,
-    Euroopa Koolitusfond,
-    Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur,
 samuti suhted muude asjaomaste liidu asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimehe tervitussõnad
 
 

Tere tulemast tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni veebilehele. Olen valitud selle komisjoni esimeheks.
 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni peamised vastutusalad on tööhõivepoliitika ja kõik sotsiaalpoliitika aspektid, sealhulgas töötingimused, kutseõpe ning töötajate ja pensionäride vaba liikumine.
 
Tööhõive ja sotsiaalkomisjon koosneb 55 liikmest, kes esindavad Euroopa Parlamendi eri fraktsioone. Komisjoni tööd korraldavad esimees, 4 aseesimeest ja koordinaatorid, kelle nimetavad ametisse fraktsioonid, et siduda komisjoni töö vastava poliitilise ühenduse eelistustega.
 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon teeb tihedat koostööd nõukogu, Euroopa Komisjoni, teiste institutsioonide ja kodanikuühiskonna esindajatega, et välja töötada ja kindlaks määrata õigusraamistik oma vastutusaladel. Parlamendi praeguse koosseisu ametiajal hõlmavad need vastutusalad väga erinevaid tegevusi, nagu võitlus töötuse, eelkõige noorte töötuse vastu, võitlus ebakindlate töökohtade vastu, sellise väärkohtlemise tõkestamine nagu mitteametlik töötamine või töötajate kaitseks loodud seadustest kõrvalehoidmine, samuti töötervishoidu ja -ohutust käsitlevate eeskirjade parandamine.
 
Meie veebilehte ajakohastatakse pidevalt, et teavitada teid meie komisjoni tegevusest. Võite jälgida ka meie koosolekuid veebilehe EP Live vahendusel.
 
Meeldivat tutvumist!
 
Thomas Händel