Algus

 
Viimased uudised
 
What's new?

You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
NEW !!!!  Subscription to the EMPL Bulletin
 

   
 
Tähtsündmused
Kõik teadaanded  
Posting of workers in the framework of the provision of services

After the adoption of the outcome of negotiations with Council on the enforcement of directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services in the EMPL committee, the European Parliament adopted the text by 474 votes to 158 with 39 abstentions at its last plenary meeting in this legislature. Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (EPP, PL)
 

 
Lisateave
 
Improvement of the portability of supplementary pension rights

Following the adoption of the outcome of negotiations with Council on the Improvement of the portability of supplementary pension rights and the recommendation for 2nd reading in the EMPL committee, the plenary adopted the final text at its second session in April.
Rapporteur: Ria Oomen-Ruijten (EPP, NL)
 

 
Lisateave
 
Organisation of a labour force sample survey in the Community

After reaching an agreement with the Council the text had been voted by the EMPL committee on 10 March. The plenary adopted on 15 April by 592 votes to 30 with 3 abstentions.
Rapporteur: Tatjana Ždanoka (Greens/EFA, LV)
 
 

 
Lisateave
 
Hospitable environment for enterprises, businesses and start-ups to create jobs

The report, briefly presented to Plenary on Monday 14 April, was adopted on the following day by 360 votes to 249 with 13 abstentions.
Rapporteur: Anthea McIntyre (ECR, UK)

 
Lisateave
 
 
Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1. tööhõivepoliitika ja kõik sotsiaalpoliitika aspektid, nagu töötingimused, sotsiaalkindlustus ja sotsiaalkaitse;
2. töötervishoiu ja tööohutuse meetmed;
3. Euroopa Sotsiaalfond;
4. kutseõppepoliitika, kaasa arvatud kutsekvalifikatsioonid;
5. töötajate ja pensionäride vaba liikumine;
6. tööturu osapoolte dialoog;
7. diskrimineerimise kõik avaldumisvormid töökohal ja tööturul, välja arvatud sooline diskrimineerimine;
8. suhted järgmiste organitega:
-  Euroopa Kutsehariduse Arendamise Keskus (Cedefop),
-  Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond,
-  Euroopa Koolitusfond,
-  Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur;
-  samuti suhted teiste pädevate ELi asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Tere!
 
Tere tulemast tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kodulehele. Olen selle komisjoni esimees.
 
Komisjoni peamised pädevusvaldkonnad on tööhõivepoliitika ja sotsiaalpoliitika kõik aspektid, töötingimused, kutseõpe ning töötajate ja pensionäride vaba liikumine. Meie pädevusvaldkondade täieliku loetelu leiate allpool.
 
Komisjoni kuulub 49 parlamendiliiget täisliikmena ja sama palju asendusliikmeid, kes esindavad Euroopa Parlamendi eri fraktsioone. Iga fraktsioon nimetab ühe juhtisiku (koordinaatori), kes osaleb komisjoni töö korraldamises.
 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon osaleb koos Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoniga oma pädevusvaldkondades õigusraamistiku väljatöötamisel.
 
Käesoleva ametiaja jooksul on komisjoni eesmärk hoogustada uue sotsiaalmeetmete kava ettevalmistamist ning soodustada senisest kaasavama ühiskonna kujunemist.
 
Uuendame kodulehte pidevalt, et teid komisjoni tegevusega kursis hoida. Meie koosolekuid saab jälgida ka veebisaidil EP Live.
 
Head tutvumist!