Algus

 
Viimased uudised
 
What's new?

The next EMPL Committee meeting will take place on 3-4 September 2014 in Brussels in room József Antall JAN (4Q1).
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
Welcome pack – online handbook for Members of the EMPL committee (internal access only): http://www.commhand.ep.parl.union.eu/commhand/cms/Welcome/EMPL/empl_home
 

   
 
Tähtsündmused
 
Employment and Social Affairs in the European Parliament - an in-depth analysis

The in-depth analysis gives an overview of the area of work covered by the Employment and Social Affairs Committee (EMPL) of the European Parliament. After setting out the legal basis of the Treaties, this expertise prepared by Policy Department A for the Committee on Employment and Social Affairs presents the legal and policy instruments available in this policy field, and explains the existing funds. The analysis concludes with an outlook on the challenges that the EMPL Committee will face in the coming legislature 2014-2019.

   
EMPL elected chair and vice-chairs of the Committee

Thomas Händel is the new chair of the Committee on Employment and Social Affairs, elected by acclamation on 07.07.14. During its constituent meeting, the Committee also elected its vice-chairs: Marita Ulvskog, 1st Vice-Chair; Danuta Jazlowiecka, 2nd  Vice-Chair; Ulla Tørnæs, 3rd Vice-Chair and Agnes Jongerius, 4th Vice-Chair. Together, the chair and vice-chairs make up the bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term. The first meeting of the EMPL Committee will take place on 22.07.2014.
 

   
 
Viimased pressiteated
Vaata kõiki  
LIBE DEVE AFCO FEMM ECON ENVI EMPL TRAN 23-07-2014 - 12:35  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers, on 22 and 23 July. This text will be updated daily.

DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1.    tööhõivepoliitika ja kõik sotsiaalpoliitika aspektid, sealhulgas töötingimused, sotsiaalkindlustus, sotsiaalne kaasamine ja sotsiaalkaitse;
2.    töötajate õigused;
3.    töötervishoiu ja tööohutuse meetmed;
4.    Euroopa Sotsiaalfond;
5.    kutseõppepoliitika, kaasa arvatud kutsekvalifikatsioonid;
6.    töötajate ja pensionäride vaba liikumine;
7.    sotsiaaldialoog;
8.    kõik diskrimineerimise vormid töökohal ja tööturul, välja arvatud sooline diskrimineerimine;
9.    suhted järgmiste organitega:
-    Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop),
-    Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond,
-    Euroopa Koolitusfond,
-    Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur,
 samuti suhted muude asjaomaste liidu asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Welcome words
 
 

Available soon.