Algus

 
Viimased uudised
 
What's new?

The EMPL Secretariat wishes you all a Merry Christmas and a happy New Year.
 
The next EMPL Committee meeting will take place on Wednesday 21 January 2015 from 15.00 to 18.30 and on Thursday 22 January 2015 from 9.00 to 12.30 and from 15.00 to 18.30 in Brussels (room JAN 6Q2).
 
You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
Subscription to the EMPL Bulletin
 
 

   
 
Tähtsündmused
Kõik teadaanded  
Exchange of views EURES

On 2 December Members had an exchange of views with stakeholders on the European network of Employment Services, workers' access to mobility services and the further integration of labour markets (EURES). Freedom of movement is one of the four fundamental freedoms of the EU and a core element of EU citizenship. Mobility generates social and economic benefits; increased intra-EU labour mobility will widen employment opportunities for workers and help employers fill job vacancies better and faster. The Commission proposal aims to enhance access of workers to intra-EU labour mobility support services, thus supporting fair mobility and increasing access to employment opportunities throughout the Union. The aim of this discussion was to hear the views of the different stakeholders on the proposal before the Rapporteur Heinz Becker (EPP, AT) submits his draft report to the committee in January.

   
Employment and social aspects of the TTIP

On 2 December EMPL and INTA Committees jointly organised a public hearing on the "Employment and social aspects of the Transatlantic Trade and Investment Partnership". The hearing focused on the impact of the TTIP on labour and social issues. EU Chief Negotiater Ignatio Garcia Bercero presented the state of play of negotiations, followed by an exchange of views with the ILO and the social partners.

   
Proposal for a directive on seafarers

An exchange of views with stakeholders took place during the meeting on 1 December. The relevant stakeholders were invited to reflect on the Commission’s legislative proposal, which aims to improve the rights of seafaring workers aboard vessels flying the flag of one of the 28 EU Member States by reviewing five directives from the scope of which seafarers have up to now been excluded. During the discussion the Commission presented the legislative proposal to the committee and the stakeholders informed Members about their views on the proposal. The discussion also served as a useful input for the Rapporteur Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR), who will present her draft report to the committee in January.
 

   
European Platform - cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work

On 1 December the Rapporteur Georgi Pirinski (S&D, BG) presented his draft report on the Establishment of a European Platform to enhance cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work to the EMPL committee. The Rapporteur draws attention to the complexity of the issue of undeclared work. Furthermore, he believes that the defining purpose and objective of the new European Platform should be to provide clear added value at EU level to efforts to not only prevent and deter undeclared work but, perhaps even more importantly, to regularize the jobs involved.
 

 
Lisateave
 
 
Viimased pressiteated
Vaata kõiki  
EMPL 02-12-2014 - 15:24  

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiators and experts were quizzed on safeguards for labour standards and public services, and how a TTIP deal could help to create high-quality jobs, at a joint public hearing held by the Employment and International Trade committees on Tuesday.

Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1.    tööhõivepoliitika ja kõik sotsiaalpoliitika aspektid, sealhulgas töötingimused, sotsiaalkindlustus, sotsiaalne kaasamine ja sotsiaalkaitse;
2.    töötajate õigused;
3.    töötervishoiu ja tööohutuse meetmed;
4.    Euroopa Sotsiaalfond;
5.    kutseõppepoliitika, kaasa arvatud kutsekvalifikatsioonid;
6.    töötajate ja pensionäride vaba liikumine;
7.    sotsiaaldialoog;
8.    kõik diskrimineerimise vormid töökohal ja tööturul, välja arvatud sooline diskrimineerimine;
9.    suhted järgmiste organitega:
-    Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop),
-    Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond,
-    Euroopa Koolitusfond,
-    Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur,
 samuti suhted muude asjaomaste liidu asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimehe tervitussõnad
 
 

Tere tulemast tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni veebilehele. Olen valitud selle komisjoni esimeheks.
 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni peamised vastutusalad on tööhõivepoliitika ja kõik sotsiaalpoliitika aspektid, sealhulgas töötingimused, kutseõpe ning töötajate ja pensionäride vaba liikumine.
 
Tööhõive ja sotsiaalkomisjon koosneb 55 liikmest, kes esindavad Euroopa Parlamendi eri fraktsioone. Komisjoni tööd korraldavad esimees, 4 aseesimeest ja koordinaatorid, kelle nimetavad ametisse fraktsioonid, et siduda komisjoni töö vastava poliitilise ühenduse eelistustega.
 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon teeb tihedat koostööd nõukogu, Euroopa Komisjoni, teiste institutsioonide ja kodanikuühiskonna esindajatega, et välja töötada ja kindlaks määrata õigusraamistik oma vastutusaladel. Parlamendi praeguse koosseisu ametiajal hõlmavad need vastutusalad väga erinevaid tegevusi, nagu võitlus töötuse, eelkõige noorte töötuse vastu, võitlus ebakindlate töökohtade vastu, sellise väärkohtlemise tõkestamine nagu mitteametlik töötamine või töötajate kaitseks loodud seadustest kõrvalehoidmine, samuti töötervishoidu ja -ohutust käsitlevate eeskirjade parandamine.
 
Meie veebilehte ajakohastatakse pidevalt, et teavitada teid meie komisjoni tegevusest. Võite jälgida ka meie koosolekuid veebilehe EP Live vahendusel.
 
Meeldivat tutvumist!
 
Thomas Händel