Viimased uudised

22-02-2018 - 15:56
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Järgmised ülekanded

19-03-2018 16:00 / 18:00 IMCO
21-03-2018 09:00 / 10:00 IMCO INTA
21-03-2018 10:00 / 12:30 IMCO
21-03-2018 14:30 / 18:30 IMCO
22-03-2018 09:00 / 12:30 IMCO

Multimeedia arhiiv

22-02-2018 - 09:04
IMCO Koosolek
21-02-2018 - 14:35
IMCO Koosolek
21-02-2018 - 10:04
IMCO Koosolek

Tervitussõnad

Interview with Anneleen VAN BOSSUYT- IMCO chair

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon vastutab kaupade, teenuste ja spetsialistide vaba liikumist, tollipoliitikat, standardimist ning tarbijate majandushuve käsitlevate ELi eeskirjade õigusliku järelevalve ja kontrolli eest. Komisjoni liikmete töö on vähendada kaubandustõkkeid ja lihtsustada õigusakte, et suurendada konkurentsivõimet ühtsel turul ja samas kaitsta tarbijate huve eri sektorites.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Lingid