Algus

 
Viimased pressiteated
Vaata kõiki  
INTA 31-03-2014 - 17:25  

MEPs will debate investor-to-state dispute settlement (ISDS) rules in EU trade and investment agreements at a workshop on Tuesday, 1 April, 9-11h. These rules, allowing investors to sue foreign governments, are a key issue for the proposed trade and investment deal (TTIP) with the US. The EU Commission launched a public consultation last Thursday, following the suspension of the investment chapter in the on-going TTIP talks.

INTA 20-03-2014 - 11:06  

About 98% of the customs duties that Ukrainian goods exporters pay at EU borders would be removed by a proposal backed by the European Parliament’s International Trade Committee on Thursday. This unilateral measure would boost Ukraine’s struggling economy by saving its manufacturers and exporters €487 million a year.

Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
Euroopa Liidu ühise kaubanduspoliitika loomise ja rakendamisega ning välismajandussuhetega seotu, eelkõige:
 
1.    finants-, majandus- ja kaubandussuhted kolmandate riikide ning piirkondlike organisatsioonidega;
2.    tehnilise ühtlustamise ja standardiseerimise meetmed valdkondades, mis käivad rahvusvahelise õiguse alla;
3.    suhted pädevate rahvusvaheliste organisatsioonide ja väljaspool liitu asuvate piirkondlike majandus- ja kaubandusintegratsiooni edendavate organisatsioonidega;
4.    suhted WTOga, kaasaarvatud selle parlamentaarne mõõde.
 
Kolmandate riikidega majanduslikes ja kaubandusaspektides suhtlemisel teeb komisjon koostööd pädevate parlamentidevaheliste delegatsioonide ja ad hoc delegatsioonidega.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Austatud külastaja!
 
Tere tulemast rahvusvahelise kaubanduse komisjoni (INTA) kodulehele.
Siit leiate komisjoni päevakorrad ja töödokumendid. Kodulehel on ka INTA uudiskirjad, mis sisaldavad andmeid menetluses olevate raportite, kuulamiste jne kohta.
 
Lissaboni lepingu rakendamisest alates on Euroopa Parlamendil otsustav roll liidu kaubanduspoliitika määratlemisel. Sellesse kuuluvad kaupade ja teenuste rahvusvaheline kaubandus, intellektuaalomandi kaubanduslikud aspektid ja välismaised otseinvesteeringud. Nüüd võib kaubavahetusega seotud õigusakte kohaldada ainult Euroopa Parlamendi nõusolekul, mis esindab Euroopa kodanikke. Sama kehtib ka rahvusvaheliste lepingute kohta.
 
Olen kindel, et meie koduleht on tõhus andmeallikas, mis annab Euroopa kodanikele võimaluse INTA tööst ja menetlustest ning liidu kaubanduspoliitikast üldiselt paremini aru saada.
 
Suur tänu külastamise eest. Kui teil on küsimusi komisjoni töö kohta, palume pöörduda komisjoni sekretariaadi poole. Sekretariaadi töötajad on alati valmis teie küsimustele vastama.