Viimased uudised

23-04-2018 - 18:34
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

10:00 / 12:30 ITRE
14:30 / 18:30 ITRE

Multimeedia arhiiv

21-03-2018 - 14:40
ITRE Koosolek
21-03-2018 - 09:04
ITRE Koosolek
22-02-2018 - 09:00
ITRE Koosolek

Tervitussõnad

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni tegevuse üldeesmärgiks on taasindustrialiseerimine. Sealjuures keskendub komisjon neljale peamisele valdkonnale.

Esiteks peame tagama, et ELi õigus- ja majandusraamistik võimaldaks Euroopa tööstussektoril muutuda uuenduslikumaks. Selleks on vaja kohandada ja rakendada ELi teadus- ja arendustegevuse ning haridusprogramme, et tõhusalt vastata tööstuse tegelikele vajadustele.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Lingid