Viimased uudised

22-02-2018 - 17:33
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

22-02-2018 - 09:00
ITRE Koosolek
21-02-2018 - 14:43
ITRE Koosolek
21-02-2018 - 09:06
ITRE Koosolek

Tervitussõnad

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni tegevuse üldeesmärgiks on taasindustrialiseerimine. Sealjuures keskendub komisjon neljale peamisele valdkonnale.

Esiteks peame tagama, et ELi õigus- ja majandusraamistik võimaldaks Euroopa tööstussektoril muutuda uuenduslikumaks. Selleks on vaja kohandada ja rakendada ELi teadus- ja arendustegevuse ning haridusprogramme, et tõhusalt vastata tööstuse tegelikele vajadustele.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Lingid