Algus

 
Viimased uudised
 
ITRE latest news

 
Work in progress: ITER listing (updated weekly)
 
Newsletter:  Issue 4/2014 - Previous issues
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies: 

   
 
Tähtsündmused
 
"One of Us" Citizens’ Initiative – Public Hearing, 10.04.2014

A public hearing on the European Citizens’ Initiative "One of Us" will be organised on 10.04.2014 in the European Parliament’s premises in Brussels, room JAN 4Q2, from 09.00 to 12.30.
 
The initiative asks the EU to prohibit the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, especially in the areas of research, development aid and public health.
 
The event is organised jointly by the Committee on Development, the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Legal Affairs, in association with the Petitions Committee.
 
Deadline for registration: 06.04.2014.
 
For more information contact us: ECI.Hearing.OneOfUs@ep.europa.eu

   
ITRE Committee delegation to Italy

Members from the ITRE Committee travelled to Milan and Venice between 26 - 28 March and visited Italian innovation centres, research centres and entrepreneurial associations. The programme of the visit covered issues relating to the committee's fields of competence, such as industrial policy, SME, ICT, research matters and energy.

   
ITRE Committee delegation to ACER

ITRE Committee delegation visited the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) Headquarters in Ljubljana from 19 to 20 March. The programme of the visit covered issues relating to the committee's fields of competence such as the Regulation on Energy Market Integrity and Transparency (REMIT) implementation, the Energy Infrastructure Package, the completion of the internal energy market and future perspectives for energy policy in the EU.

   
 
Viimased pressiteated
Vaata kõiki  
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

ITRE 18-03-2014 - 11:56  

Internet providers should no longer be able to block or slow down internet services provided by their competitors, says the Industry Committee which on Tuesday approved rules to protect net neutrality. Under the latest draft EU “telecoms” package legislation, MEPs also voted against "roaming charges", extra costs for using a mobile phone in another EU country. These charges should be banned from 15 December 2015, MEPs say.

Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
  1. Euroopa Liidu tööstuspoliitika ja uute tehnoloogiate rakendamine, kaasa arvatud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega seonduvad meetmed;
  2. Euroopa Liidu teadusuuringute poliitika, kaasa arvatud uurimistulemuste levitamine ja kasutamine;
  3. kosmosepoliitika;
  4. Teadusuuringute Ühiskeskuse ja Tuumamõõtmiste Keskbüroo tegevus ning JET, ITER ja teised sama valdkonna projektid;
  5. ühenduse energiapoliitika alased meetmed, energiavarustuse ja energia tõhususe tagamine ja üleeuroopaliste võrkude rajamine ning arendamine energeetika infrastruktuuri valdkonnas;
  6. EURATOMi asutamisleping ja EURATOMi Varustusagentuur; tuumaohutus, tuumajäätmete kõrvaldamine ja nende ladustamine;
  7. infoühiskond ja infotehnoloogia, kaasa arvatud üleeuroopaliste võrkude rajamine ning arendamine telekommunikatsiooni infrastruktuuri valdkonnas.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Tere tulemast tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE) veebisaidile!
 
ITRE-komisjoni liikmed jätkavad järgmiste valimisteni tööd selle nimel, et anda parema ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel oma panus poliitika ja pikaajalise õigusraamistiku kujundamisse.
 
ITRE-komisjon tegeleb teadustööd käsitlevate seadusandlike ettepanekutega – ELi poliitika teadustöö vallas on vaja tulevikuks ümber korraldada, et leida lahendused uutele probleemidele. Telekommunikatsioonisektor muutub konkurentsivõimelisemaks ning hinnad tarbija jaoks odavamaks.
 
Olulises energiavaldkonnas tuleb Euroopal teadvustada oma nõrku külgi ning leida neile lahendused. Nafta ja gaasi impordile kulutatakse tohutuid summasid. Tähtis on, et energia jääks kodanikele ja tööstusele endiselt kättesaadavaks ja taskukohaseks. Samuti tuleb tegeleda energiatõhususe ja taastuvenergiaga ning kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisega.
 
Arendustegevus ja innovatsioon (muu hulgas interneti ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas) võivad kujuneda oluliseks nii kodanike kui ka tööstuse jaoks.
 
Selleks et tõhusalt töötada ning langetada kodanike jaoks kõige paremaid otsuseid, vajame kodanike abi ning peame kodanikuühiskonna osalistega teavet vahetama. Ainult pidev dialoog võimaldab leida eri seisukohtade vahel õige tasakaalu. Käesoleva veebisaidi eesmärk on anda tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni töö kohta teavet.
 
Amalia Sartori