Algus

 
Viimased uudised
 
Meetings schedule

Next Committee meeting will take place in Brussels:
 - on 7 April 2014, 15.00 - 18.30.
 
Latest studies / notes prepared by EAVA / IMPA and linked to the committee:

   
 
Tähtsündmused
 
“One of Us” Citizens’ Initiative – Public Hearing, 10.04.2014

A public hearing on the European Citizens’ Initiative “One of Us” will be organised on 10.04.2014 in the European Parliament’s premises in Brussels, room JAN 4Q2, from 09.00 to 12.30.
 
The initiative asks the EU to prohibit the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, especially in the areas of research, development aid and public health. The event is organised jointly by the Committee on Development, the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Legal Affairs, in association with the Petitions Committee.
 
Deadline for registration: 06.04.2014.
 
If you have any questions, please don't hesitate to contact us via e-mail: ECI.Hearing.OneOfUs@ep.europa.eu.
 
 

   
 
Viimased pressiteated
Vaata kõiki  
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1.    Euroopa õiguse tõlgendamine ja kohaldamine, Euroopa Liidu õigusaktide vastavus esmasele õigusele, eriti õigusliku aluse valimine ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete järgimine;
 
2.    rahvusvahelise õiguse tõlgendamine ja kohaldamine niivõrd, kui see puudutab Euroopa Liitu;
 
3.    ühenduse õiguse lihtsustamine, eriti õigusakti ettepanekud selle ametlikuks kodifitseerimiseks;
 
4.    parlamendi õiguste ja eelisõiguste kaitse, kaasa arvatud parlamendi osalemine Euroopa Kohtu ja esimese astme kohtu menetlustes;
 
5.    ühenduse õigusaktid, mis puudutavad liikmesriikide õiguskorda, eelkõige järgnevates valdkondades:
(a)    tsiviil- ja äriõigus,
(b)    äriühinguõigus,
(c)    intellektuaalomandiõigus,
(d)    menetlusõigus;
 
6.    õigusalast ja halduskoostööd tsiviilasjades puudutavad meetmed;
 
7.    vastutus keskkonna ees ja sanktsioonid keskkonnakuritegude korral;
 
8.    uute tehnoloogiatega seotud eetilised küsimused kohaldades asjaomaste komisjonidega kaasatud komisjonide menetlust;
 
9.    parlamendiliikmete põhimäärus ja Euroopa ühenduste personalieeskirjad;
 
10.    eesõigused ja puutumatus, samuti parlamendiliikmete volituste kontrollimine;
 
11.    Euroopa Kohtu töökorraldus ja põhikiri;
 
12.    siseturu ühtlustamisamet.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tere tulemast õiguskomisjoni veebilehele!
 
 

Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas
 
 
Õiguskomisjon, millele viitamiseks sageli kasutatakse prantsuskeelset lühendit „JURI”, aitab liidu kodanikke nende igapäevaelus, sest komisjoni vastutusalasse kuulub tsiviilõiguse ja rahvusvahelise eraõiguse valdkonna õigusloome. Äriühinguõiguse eest vastutava komisjonina aitab õiguskomisjon ka siseturul tegutsevate ettevõtjate elu lihtsamaks teha. Samuti on meie tähelepanu keskmes konkurentsivõime – praegugi käib elav arutelu intellektuaal- ja tööstusomandi kaitse teemal.
 
Õiguskomisjon vastutab ka liidu juhtimist reguleerivate õigusaktide ja parlamentaarse õiguse eest, mis hõlmab Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärust, parlamentaarset puutumatust ja parlamendiliikmete volituste kontrollimist pärast nende valituks osutumist.
 
Õiguskomisjonil on väga eriline roll parlamendi õigusnõustajana teatavates horisontaalsetes küsimustes: liidu õigusaktide õiguslik alus, rakendusaktid ja delegeeritud õigusaktid, subsidiaarsus ja parlamendiga seotud vaidlused. Samuti on õiguskomisjon seadnud endale eesmärgiks tõsta parlamendis teadlikkust parema õigusloome ja lihtsustamisega seotud küsimustest.
 
Loodan, et leiate sellelt veebilehelt kasulikku teavet.
 
Lugupidamisega
 

Klaus-Heiner Lehne, õiguskomisjoni esimees