Raportid


Kui raporti projekti on parlamendikomisjonile tutvustatud, on liikmetel võimalus esitada kindlaks tähtajaks muudatusettepanekuid. Seejärel toimub parlamendikomisjonis nende üle arutelu ja hääletus. Kui raporti projekti on muudetud ja selle lõpphääletus on toimunud, muutub dokument raportiks ja seda tutvustatakse täiskogu istungil. Siin lehel on raportid sellisel kujul, nagu nad on komisjonis heaks kiidetud.
Kõik olemasolevad töödokumendid leiate otsingu abil.

RAPORT Steeve Briois’ puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

22-10-2018 A8-0349/2018 PE 625.483v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

RAPORT Sophie Monteli puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

22-10-2018 A8-0350/2018 PE 625.484v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

RAPORT Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

22-10-2018 A8-0351/2018 PE 628.646v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

RAPORT Manolis Kefalogiannise puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

16-10-2018 A8-0333/2018 PE 612.317v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

RAPORT Alfonso Luigi Marra eesõigusi ja puutumatust käsitleva järelepärimise kohta

15-10-2018 A8-0325/2018 PE 627.901v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

RAPORT Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

26-09-2018 A8-0291/2018 PE 627.722v02-00
JURI

Laura FERRARA