Viimased uudised

Next LIBE committee meetings

15-07-2016 - 09:54
Next week, MEPs vote on limiting the use of GMOs, hear what Europe should do about Ebola, meet the Colombian President and bid farewell to Herman Van Rompuy.

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Järgmised ülekanded

31-08-2016 09:00 / 12:30 LIBE
31-08-2016 15:00 / 18:30 LIBE

Multimeedia arhiiv

12-07-2016 - 15:05
LIBE Koosolek
12-07-2016 - 09:03
LIBE Koosolek

Tervitussõnad

LIBE Committee Chair

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade (LIBE) komisjoni esimehena on mul heameel esitleda teile meie veebilehte.

LIBE-komisjoni vastutusalas on valdav osa justiits- ja siseküsimuste poliitika õigusaktidest ja demokraatlik järelevalve selles valdkonnas. Seejuures tagab komisjon, et ELis järgitakse täielikult põhiõiguste hartat, Euroopa inimõiguste konventsiooni ning tugevdatakse Euroopa kodakondsust.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

Lingid