Viimased uudised

Next LIBE Committee meetings

13-06-2018 - 18:44
European Parliament calendar 2015

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

15:15 / 17:30 LIBE

Multimeedia arhiiv

20-06-2018 - 15:33
LIBE Koosolek
20-06-2018 - 14:37
LIBE AFET DEVE Koosolek
20-06-2018 - 09:07
LIBE Koosolek

Tervitussõnad

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade (LIBE) komisjoni esimehena on mul heameel esitleda teile meie veebilehte.

LIBE-komisjoni vastutusalas on valdav osa justiits- ja siseküsimuste poliitika õigusaktidest ja demokraatlik järelevalve selles valdkonnas. Seejuures tagab komisjon, et ELis järgitakse täielikult põhiõiguste hartat, Euroopa inimõiguste konventsiooni ning tugevdatakse Euroopa kodakondsust.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

Lingid