Viimased uudised

Next LIBE Committee meetings

08-01-2019 - 11:10
European Parliament calendar 2015

Kasulikud dokumendid

Järgmised ülekanded

23-01-2019 09:00 / 12:30 LIBE

Multimeedia arhiiv

10-01-2019 - 08:36
LIBE Koosolek
07-01-2019 - 15:32
LIBE Koosolek
10-12-2018 - 19:06
LIBE Koosolek

Tervitussõnad

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade (LIBE) komisjoni esimehena on mul heameel esitleda teile meie veebilehte.

LIBE-komisjoni vastutusalas on valdav osa justiits- ja siseküsimuste poliitika õigusaktidest ja demokraatlik järelevalve selles valdkonnas. Seejuures tagab komisjon, et ELis järgitakse täielikult põhiõiguste hartat, Euroopa inimõiguste konventsiooni ning tugevdatakse Euroopa kodakondsust.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

STOA

Teaduslike ja tehnoloogiliste poliitikavalikute hindamine Euroopa Parlamendi jaoks

Lingid