Viimased uudised

Next LIBE committee meetings

22-06-2017 - 14:33
Next week, MEPs vote on limiting the use of GMOs, hear what Europe should do about Ebola, meet the Colombian President and bid farewell to Herman Van Rompuy.

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Järgmised ülekanded

26-06-2017 15:00 / 18:30 LIBE
29-06-2017 09:00 / 12:30 LIBE
29-06-2017 15:00 / 18:30 LIBE

Multimeedia arhiiv

22-06-2017 - 15:06
LIBE Koosolek
22-06-2017 - 09:07
LIBE Koosolek

Tervitussõnad

LIBE Committee Chair

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade (LIBE) komisjoni esimehena on mul heameel esitleda teile meie veebilehte.

LIBE-komisjoni vastutusalas on valdav osa justiits- ja siseküsimuste poliitika õigusaktidest ja demokraatlik järelevalve selles valdkonnas. Seejuures tagab komisjon, et ELis järgitakse täielikult põhiõiguste hartat, Euroopa inimõiguste konventsiooni ning tugevdatakse Euroopa kodakondsust.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

Lingid