Viimased uudised

Next LIBE Committee meetings

02-02-2018 - 10:16
European Parliament calendar 2015

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

15:00 / 18:30 LIBE

Multimeedia arhiiv

01-02-2018 - 14:04
LIBE Koosolek
01-02-2018 - 10:32
LIBE Koosolek
01-02-2018 - 09:07
LIBE DEVE AFET Koosolek

Tervitussõnad

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade (LIBE) komisjoni esimehena on mul heameel esitleda teile meie veebilehte.

LIBE-komisjoni vastutusalas on valdav osa justiits- ja siseküsimuste poliitika õigusaktidest ja demokraatlik järelevalve selles valdkonnas. Seejuures tagab komisjon, et ELis järgitakse täielikult põhiõiguste hartat, Euroopa inimõiguste konventsiooni ning tugevdatakse Euroopa kodakondsust.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

Lingid