Viimased uudised

Next LIBE committee meetings

19-10-2017 - 10:27
Next meetings in the LIBE

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

12-10-2017 - 15:08
LIBE Koosolek
12-10-2017 - 09:13
LIBE Koosolek
11-10-2017 - 14:41
LIBE Koosolek

Tervitussõnad

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade (LIBE) komisjoni esimehena on mul heameel esitleda teile meie veebilehte.

LIBE-komisjoni vastutusalas on valdav osa justiits- ja siseküsimuste poliitika õigusaktidest ja demokraatlik järelevalve selles valdkonnas. Seejuures tagab komisjon, et ELis järgitakse täielikult põhiõiguste hartat, Euroopa inimõiguste konventsiooni ning tugevdatakse Euroopa kodakondsust.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

Lingid