Viimased uudised

Next LIBE committee meetings

02-08-2017 - 09:57
Next meetings in the LIBE

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

12-07-2017 - 11:07
LIBE DEVE Koosolek
12-07-2017 - 09:08
LIBE Koosolek
11-07-2017 - 18:22
LIBE FEMM Koosolek

Tervitussõnad

LIBE Committee Chair

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade (LIBE) komisjoni esimehena on mul heameel esitleda teile meie veebilehte.

LIBE-komisjoni vastutusalas on valdav osa justiits- ja siseküsimuste poliitika õigusaktidest ja demokraatlik järelevalve selles valdkonnas. Seejuures tagab komisjon, et ELis järgitakse täielikult põhiõiguste hartat, Euroopa inimõiguste konventsiooni ning tugevdatakse Euroopa kodakondsust.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

Lingid