Algus

 
Viimased uudised
 
Next Meetings of the Committee on Petitions

PETI´s constitutive meeting will take place in Brussels on:
 
- Monday July 7 2014, 17h15 - 17h45
 
The meeting will take place in room 4Q1 of the building Jozsef Antall (JAN) and will be web-streamed on the European Parliament´s website.

 
Lisateave
 
 
Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1.    petitsioonid;
 
2.    suhted Euroopa Ombudsmaniga.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Tere tulemast petitsioonikomisjoni veebisaidile! Siit leiate teavet selle kohta, mida tehakse meie komisjonis, mille esimees olen olnud alates 2009. aastast.
 
Õigus esitada petitsioone on sätestatud Euroopa Liidu lepingus. See on põhiõigus, mis on lahutamatult seotud Euroopa Liidu kodakondsusega. Petitsioonide esitamine on oluline ja sageli tõhus viis osaleda vahetult Euroopa Parlamendi tegevuses ning esitada oma mured, ettepanekud või kaebused otse komisjoni liikmetele.
 
Petitsioonikomisjon vastab ELi kodanike petitsioonidele sageli nii, et tegeleb selliste juhtumite lahendamisega, mille puhul on rikutud aluslepingust tulenevaid kodanikeõigusi, ning teeb koostööd riiklike, piirkondlike ja kohalike asutustega küsimustes, mis on seotud Euroopa Liidu õigusaktide kohaldamisega, näiteks keskkonna, sotsiaalküsimuste, liikumisvabaduse ja muus valdkonnas.
 
Petitsioonikomisjon tegeleb uurimisega ega osale õigusloomeprotsessis. Ta püüab võimaluse korral tagada kodanike probleemidele kohtuvälised lahendused, kui petitsioonid on põhjendatud. Petitsioonikomisjon võib korraldada ka andmete kogumiseks külastusi ja esitada täiskogule raporteid.
 
Seega on petitsioonikomisjonil oluline roll, kuna ta loob ühenduse Euroopa kodanike ja Euroopa Parlamendi vahel ning tugevdab ELi otsuste tegemise protsessi demokraatlikku legitiimsust ja vastutust.
 
Erminia Mazzoni