Liikmed

 

Liikmed

Erminia MAZZONI Esimees Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Itaalia Nuovo Centrodestra
 
Chrysoula PALIADELI Aseesimees Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis Kreeka Panhellenic Socialist Movement
 
Willy MEYER Aseesimees Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon Hispaania Izquierda Unida
 
Carlos José ITURGAIZ ANGULO Aseesimees Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Hispaania Partido Popular
 
Elena BĂSESCU Aseesimees Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Rumeenia Partidul Democrat-Liberal
 
Sonia ALFANO Liige Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon Itaalia Italia dei Valori - Lista Di Pietro
 
Marta ANDREASEN Liige Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon Ühendkuningriik -
 
Margrete AUKEN Liige Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon Taani Socialistisk Folkeparti
 
Heinz K. BECKER Liige Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Austria Österreichische Volkspartei
 
Victor BOŞTINARU Liige Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis Rumeenia Partidul Social Democrat
 
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Tere tulemast petitsioonikomisjoni veebisaidile! Siit leiate teavet selle kohta, mida tehakse meie komisjonis, mille esimees olen olnud alates 2009. aastast.
 
Õigus esitada petitsioone on sätestatud Euroopa Liidu lepingus. See on põhiõigus, mis on lahutamatult seotud Euroopa Liidu kodakondsusega. Petitsioonide esitamine on oluline ja sageli tõhus viis osaleda vahetult Euroopa Parlamendi tegevuses ning esitada oma mured, ettepanekud või kaebused otse komisjoni liikmetele.
 
Petitsioonikomisjon vastab ELi kodanike petitsioonidele sageli nii, et tegeleb selliste juhtumite lahendamisega, mille puhul on rikutud aluslepingust tulenevaid kodanikeõigusi, ning teeb koostööd riiklike, piirkondlike ja kohalike asutustega küsimustes, mis on seotud Euroopa Liidu õigusaktide kohaldamisega, näiteks keskkonna, sotsiaalküsimuste, liikumisvabaduse ja muus valdkonnas.
 
Petitsioonikomisjon tegeleb uurimisega ega osale õigusloomeprotsessis. Ta püüab võimaluse korral tagada kodanike probleemidele kohtuvälised lahendused, kui petitsioonid on põhjendatud. Petitsioonikomisjon võib korraldada ka andmete kogumiseks külastusi ja esitada täiskogule raporteid.
 
Seega on petitsioonikomisjonil oluline roll, kuna ta loob ühenduse Euroopa kodanike ja Euroopa Parlamendi vahel ning tugevdab ELi otsuste tegemise protsessi demokraatlikku legitiimsust ja vastutust.
 
Erminia Mazzoni