Pressiteated

Pressiteated

 
DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Tere tulemast petitsioonikomisjoni veebisaidile! Siit leiate teavet selle kohta, mida tehakse meie komisjonis, mille esimees olen olnud alates 2009. aastast.
 
Õigus esitada petitsioone on sätestatud Euroopa Liidu lepingus. See on põhiõigus, mis on lahutamatult seotud Euroopa Liidu kodakondsusega. Petitsioonide esitamine on oluline ja sageli tõhus viis osaleda vahetult Euroopa Parlamendi tegevuses ning esitada oma mured, ettepanekud või kaebused otse komisjoni liikmetele.
 
Petitsioonikomisjon vastab ELi kodanike petitsioonidele sageli nii, et tegeleb selliste juhtumite lahendamisega, mille puhul on rikutud aluslepingust tulenevaid kodanikeõigusi, ning teeb koostööd riiklike, piirkondlike ja kohalike asutustega küsimustes, mis on seotud Euroopa Liidu õigusaktide kohaldamisega, näiteks keskkonna, sotsiaalküsimuste, liikumisvabaduse ja muus valdkonnas.
 
Petitsioonikomisjon tegeleb uurimisega ega osale õigusloomeprotsessis. Ta püüab võimaluse korral tagada kodanike probleemidele kohtuvälised lahendused, kui petitsioonid on põhjendatud. Petitsioonikomisjon võib korraldada ka andmete kogumiseks külastusi ja esitada täiskogule raporteid.
 
Seega on petitsioonikomisjonil oluline roll, kuna ta loob ühenduse Euroopa kodanike ja Euroopa Parlamendi vahel ning tugevdab ELi otsuste tegemise protsessi demokraatlikku legitiimsust ja vastutust.
 
Erminia Mazzoni