Algus

 
Viimased uudised
 
Next TRAN meeting

  • The next TRAN Committee meeting will take place on Monday 7 July from 15.00 p.m. in Brussels.
    
  • Latest studies requested by the committee:  

   
 
Tähtsündmused
 
Activity Report 2009-2014

TRAN Committee is pleased to present the Activity report of the 7th legislature.

 
Lisateave
 
 
Viimased pressiteated
Vaata kõiki  
TRAN 10-04-2014 - 10:16  

Noise-related operating restrictions at EU airports would continue to be set by regional and national authorities, but people living nearby should be better informed and noise-related health problems should be given more consideration, thanks to a deal between Parliament and the Council of Ministers endorsed by the Transport and Tourism Committee on Thursday. Parliament as a whole will now vote on the deal at the April plenary session.

TRAN 20-03-2014 - 11:17  

To boost the take-up of alternative fuels in transport, EU countries will have to ensure that enough refuelling and recharging stations are available to enable cars, trucks and ships using alternative fuels, such as natural gas and electricity, to move freely on EU roads and waterways, under an informal agreement reached by Council and Parliament negotiators on Thursday.

TRAN 18-03-2014 - 10:18  

Draft truck design rule changes, to allow designers to make it easier for drivers to see pedestrians and cyclists and improve bodywork streamlining to cut pollutant emissions, were backed by Transport Committee MEPs on Tuesday. The rules would allow designs to exceed current maximum length and weight limits in order to improve performance in these areas.

Esitlus ja pädevused
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1.    ühise transpordipoliitika arendamine, mis hõlmab raudtee-, auto- ja siseveetransporti ning mere- ja õhutransporti ning eelkõige:
 
(a)    Euroopa Liidu ühised transpordi eeskirjad,
(b)    üleeuroopaliste võrkude rajamine ja arendamine transpordi infrastruktuuri valdkonnas,
(c)    õigusnormid transporditeenuste ja transpordi alaste suhete kohta kolmandate riikidega,
(d)    transpordi ohutus,
(e)    suhted rahvusvaheliste transpordiasutuste ja -organisatsioonidega;
 
2.    postiteenused;
 
3.    turism.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tervitussõnad
 
 

Tere tulemast transpordi- ja turismikomisjoni veebilehele. Siit leiate teavet meie komisjoni, selle liikmete ja meie töö kohta. Transpordi- ja turismikomisjon on Euroopa Parlamendi üks suurima töökoormusega ja tähtsamaid komisjone ja minul on au olla selle esimees.
 
Meie komisjon osaleb kaasotsustamismenetluse kaudu õigusloomes. Oleme palju aastaid teinud koostööd ELi liikmesriikidega ning võrdse partnerina kujundanud transpordiõigust, turismipoliitikat ja postiteenuste poliitikat.
 
Transpordil on igapäevaelus kindel koht. Oluline ei ole ainult kaupade ja teenuste vedu tööstuse ja kaubanduse tarbeks, vaid ka inimeste toimetamine kodust tööle, kooli või väljateenitud puhkusele. Ilma transpordita on ühiskonnas paigalseis, kaubavahetus lakkab ja me kaotame ülimalt tähtsa omavahelise ühenduse. Me kõik vajame transporti iga päev. Transpordi- ja turismikomisjon on neid tõsiasju juba kaua tunnistanud. Oleme teinud tööd selleks, et transpordi potentsiaal Euroopa Liidus täies ulatuses ära kasutada – mitte ainult majandusliku ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse huvides, vaid samavõrra ka keskkonnaalast jätkusuutlikkust tähtsustades.
 
Oleme kindlalt veendunud, et transport, sõltumata sellest, millises vormis see toimib, aitab ühiskonda edasi viia ja peaks olema kättesaadav igale inimesele.
 
Brian Simpson