Muudatusettepanekud


Kui parlamendikomisjonile esitatakse raporti või arvamuse projekt või õigusakti ettepanek, on parlamendiliikmetel võimalus esitada muudatusettepanekuid (sh eelarve muudatusettepanekuid). Parlamendikomisjon määrab muudatusettepanekute esitamise tähtaja. Seejärel pannakse esitatud muudatusettepanekud parlamendikomisjoni koosolekul arutlusele ja hääletusele. Vastuvõetud muudatusettepanekud lisatakse eelnõusse ja nii saab sellest lõplik tekst. Siin lehel on parlamendikomisjoni liikmete esitatud muudatusettepanekud enne nende hääletust.
Kõik olemasolevad muudatusettepanekud leiate otsingu abil.

EELARVE MUUDATUSETTEPANEKUD 2020. aasta eelarve

30-08-2019 AFCO_AB(2019)640653 PE640.653v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

MUUDATUSETTEPANEKUD 1–7 - Arvamuse projekt Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta

14-08-2019 AFCO_AM(2019)639934 PE639.934v01-00
AFCO

Antonio TAJANI