Viimased uudised

Legislative and Regulatory Processes

29-05-2015 - 11:43
Poster for AFCO workshop 17/06/2015

On 17 June 2015 (10.00 - 12.30) the workshop dedicated to "Best practices in legislative and regulatory processes in a constitutional perspective" took place during an AFCO meeting.

Tähtsündmused

Results of Council Presidency

11-06-2015 - 10:48
Committee meeting

On 17 June 2015 (from 9.00 to 10.00), AFCO had an exchange of views with Ms Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA, President of the Council, Parliamentary State Secretary for the European Affairs of Latvia, on the results of the EU Council Presidency, in particular on the GAC meeting and Transparency.

State of Play of the High Level group on Own Resources

04-06-2015 - 14:45
Budget and money

On 17 June, AFCO held an exchange of views on the state of play of the High Level group on Own Resources.

General Budget of the EU for the financial year 2016 - all sections

04-06-2015 - 14:41
EU budget

On 17 June, AFCO held an exchange of views on Mrs Hübner's opinion on the "General budget of the European Union for the financial year 2016 - all sections".

Votes

04-06-2015 - 14:28
The BUDG Committee adopted its reading on the Budget 2013 on 3 and 4 October, voting on the ca. 1500 amendments tabled to the Council's position on the Commission's Draft budget.

On 17 June 2015 at 15.00, AFCO voted on Mr Corbett's report on "Procedures and practices regarding Commissioner Hearings, lessons to be taken from the 2014 process" and on Mr Castaldo's opinion on the "30th and 31st annual reports on monitoring the application of EU Law (2012-2013)".

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

17-06-2015 - 15:03
AFCO Koosolek
17-06-2015 - 09:12
AFCO Koosolek

Tervitussõnad

Ms Danuta Hübner

Tere tulemast põhiseaduskomisjoni veebilehele!

Parlament keskendub 2014.–2019. aasta ametiajal Euroopa Liidu tuleviku jaoks olulistele institutsioonilistele aspektidele. Hindame jätkuvalt Lissaboni lepingu uuenduste elluviimist ja esitame selle alusel ettepanekuid uute muudatuste tegemiseks. Hindame pärast 2008. aasta kriisi võetud meetmeid ja kaalutleme sellest lähtuvalt, kas lepingut on vaja uuesti reformida. Eesmärk on ühelt poolt ühendada majandus- ja rahaliidu valitsustevahelise stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu sätted ELi õigusraamistikuga, milleks võib vaja minna lepingu muutmist, ning teiselt poolt kindlustada euroala majandusjuhtimise demokraatlik legitiimsus. Üks suur ülesanne on tagada, et euroala tugevam integratsioon ei kahjustaks ELi terviklikkust.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

Lingid