Viimased uudised

Next meeting

28-04-2017 - 12:17
A computer screen with a photo of a committee meeting in it

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Järgmised ülekanded

02-05-2017 15:00 / 18:30 AFCO
03-05-2017 09:30 / 12:30 AFCO
03-05-2017 17:00 / 18:30 AFCO

Multimeedia arhiiv

11-04-2017 - 15:12
AFCO Koosolek
21-03-2017 - 08:42
AFCO Koosolek

Tervitussõnad

Ms Danuta Hübner

Tere tulemast põhiseaduskomisjoni veebilehele!

Parlament keskendub 2014.–2019. aasta ametiajal Euroopa Liidu tuleviku jaoks olulistele institutsioonilistele aspektidele. Hindame jätkuvalt Lissaboni lepingu uuenduste elluviimist ja esitame selle alusel ettepanekuid uute muudatuste tegemiseks. Hindame pärast 2008. aasta kriisi võetud meetmeid ja kaalutleme sellest lähtuvalt, kas lepingut on vaja uuesti reformida. Eesmärk on ühelt poolt ühendada majandus- ja rahaliidu valitsustevahelise stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu sätted ELi õigusraamistikuga, milleks võib vaja minna lepingu muutmist, ning teiselt poolt kindlustada euroala majandusjuhtimise demokraatlik legitiimsus. Üks suur ülesanne on tagada, et euroala tugevam integratsioon ei kahjustaks ELi terviklikkust.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

Lingid