Algus

 
Viimased uudised
 
Study of the policy department

The following study examines whether the EU is entitled to the powers to apply regulations that oblige interest representatives to register in the Transparency Register. The limitations that apply by virtue of fundamental rights to the application of such regulations will also be outlined. The study arrives at the conclusion that an obligation to register could only be established on the basis of Article 352 of the Treaty on the functioning of the European Union. Compliance with fundamental rights depends on the scope of application, the nature of the obligations and the sanctions.

 
Lisateave
 
 
Tähtsündmused
 
Interinstitutional Agreement on the Transparency Register

The adoption of the Interinstitutional agreement on the transparency register will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
Relations between the European Parliament and the national parliaments

The report by Carlo CASINI (PPE, IT) on the relations between the European Parliament and the national parliaments will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
Statute and funding of European political parties and foundations

Following the last trilogue (25 February), AFCO adopted the consolidated text on the Statute and funding of European political parties and European political foundations, which will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
2014 European Elections: seminar for journalists - 08-09.04.14

 
The European Parliament’s Press Service is holding a seminar for journalists on 08-09.04.14 in Brussels on the upcoming European Elections of 22-25 May. Journalists will have the opportunity to meet Members from all political families of the European Parliament. Renowned speakers will share their opinions on the political context of the European Elections, the role of European political parties, trends, challenges and the future of the EU.

   
 
Parlamendi alaliste komisjonide volitused ja vastutusalad
 
Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:
 
1.    Euroopa integratsiooniprotsessi institutsioonilised aspektid, eriti konventsioonide ja valitsustevaheliste konverentside ettevalmistamisel ning läbiviimisel;
2.    ELi lepingu rakendamine ja selle toimimise hindamine;
3.    Euroopa Liidu laienemisläbirääkimiste institutsioonilised tagajärjed;
4.    institutsioonidevahelised suhted, kaasa arvatud institutsioonidevaheliste kokkulepete läbivaatamine kodukorra artiklil 127 lõike 2 alusel parlamendi heakskiidu saamiseks;
5.    ühtne valimismenetlus;
6.    Euroopa tasandi erakonnad, ilma et see piiraks juhatuse volitusi;
7.    liikmesriigi poolt toime pandud liikmesriikide ühiste põhimõtete tõsise ja järjekindla rikkumise kindlakstegemine;
8.    kodukorra tõlgendamine ja rakendamine ning selle kohta muudatusettepanekute esitamine.
 
Tänased ülekanded
 
Täna ülekannet ei toimu  
Multimeedia arhiiv
 
Tere tulemast põhiseaduskomisjoni (AFCO) veebilehele
 
 

Sellelt lehelt leiate ajakohastatud teavet meie komisjoni tegevuse kohta ning varem arutluse all olnud dokumente.
 
Põhiseaduskomisjon tegeleb selliste teemadega nagu Euroopa Liidu aluslepingute edasiarendamine ja nende rakendamine, ELi institutsioonide vahelised suhted ning suhted Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide vahel, Euroopa erakonnad ning Euroopa Parlamendi kodukord.
 
Parlamendi sellel ametiajal (2009–2014) on põhiseaduskomisjonil mitu tähtsat ülesannet, mis tulenevad Lissaboni lepingu rakendamisest, eelkõige seoses lepingu nende osadega, mille eesmärk on tuua liit kodanikele lähemale.
 
Lisaks iga kuu toimuvatele korralistele ja aeg-ajalt asetleidvatele erakorralistele koosolekutele korraldab komisjon avalikke kuulamisi või seminare eriteemadel. Me saame tellida ka uuringuid, kui komisjoni liikmed soovivad saada üksikasjalikumat teavet konkreetse küsimuse kohta. Kõige selle kohta leiate teavet siit.
 
Sellelt lehelt leiate ka põhiseaduskomisjoni liikmete nimekirja ja sekretariaadi kontaktaadressi. Kui teil on konkreetseid küsimusi komisjoni töö kohta, võite meiega ühendust võtta.
 
Carlo Casini, komisjoni esimees