Viimased uudised

Result of the UK referendum: what consequences?

21-06-2016 - 17:59
EU and UK flag merged together ©AP Images/ European Union-EP

Tähtsündmused

Kasulikud dokumendid

Tänased ülekanded

Täna ülekannet ei toimu

Multimeedia arhiiv

15-06-2016 - 15:07
AFCO Koosolek
15-06-2016 - 10:51
AFCO Koosolek
15-06-2016 - 09:16
AFCO AFET Koosolek

Tervitussõnad

Ms Danuta Hübner

Tere tulemast põhiseaduskomisjoni veebilehele!

Parlament keskendub 2014.–2019. aasta ametiajal Euroopa Liidu tuleviku jaoks olulistele institutsioonilistele aspektidele. Hindame jätkuvalt Lissaboni lepingu uuenduste elluviimist ja esitame selle alusel ettepanekuid uute muudatuste tegemiseks. Hindame pärast 2008. aasta kriisi võetud meetmeid ja kaalutleme sellest lähtuvalt, kas lepingut on vaja uuesti reformida. Eesmärk on ühelt poolt ühendada majandus- ja rahaliidu valitsustevahelise stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu sätted ELi õigusraamistikuga, milleks võib vaja minna lepingu muutmist, ning teiselt poolt kindlustada euroala majandusjuhtimise demokraatlik legitiimsus. Üks suur ülesanne on tagada, et euroala tugevam integratsioon ei kahjustaks ELi terviklikkust.

Täpsemalt

Powers and responsibilitiesKontaktid

Lingid